Potřebujete při načtení stránky spustit nějaké akce (animace, spuštění videa…), třeba se zpožděním a třeba opakovaně? Máte možnost, když využijete nastavení akcí, které se spustí po načtení stránky. Všechny akce můžete i načasovat a spouštět opakovaně. A u vícestránkových článků můžete nastavit chování pro každou stránku samostatně.

Rozkliknete tlačítko pro stránku – viz obrázek. Rozbalí se nabídka, ve které vidíte nastavení akcí, které se spustí po načtení stránky. Při prvním nastavování nejsou definovány žádné akce. Akce pro stránku

Jakmile kliknete na políčko s akcemi, objeví se dialogové okno s nastavením všech možných typů akcí. Typicky budete v této souvislosti používat akci pro spuštění animace nebo pro přepnutí variabilního objektu do požadovaného stavu.

Nastavení akcí Všimněte si, že máte k dispozici i akce pro pauzu a opakování.

Jakmile nastavíte požadovanou akci, objeví se dialog s přehled všech akcí pro danou stránku. My jsme nastavili spuštění animace objektu My image. Jak vidíte, můžete pomocí tlačítka “+” přidávat další akce a měnit jejich pořadí šipkami.

Dialog s nastavením akcí

V digitálním publikování Triobo můžete tvořit i rozsáhlé sady akcí, které se spustí po načtení stránky. Na příkladu níže je ukázka akcí, které jsme použili při tvorbě firemního PF 2015. Hezky je vidět, jak jsme časovali spouštění jednotlivých akcí pomocí pauzy.

Ukázka akcí po spuštění stránky PF 2015