Akce “Na dotek” (On tap)

Textové objekty, obrázky a také skupiny objektů mohou mít nastavenu akci On tap (resp. Na dotek). Klepněte na položku a zvolte jednu z následujících akcí: Go to website – zadejte internetovou adresu, která se čtenáři zobrazí v prohlížeči tabletu Prepare e-mail – zadejte e-mailovou adresu; po kliknutí na tento objekt se otevře e-mailová aplikace v […]

Číst dál

Animace a transformace

Pro různě rozhýbané objekty rozlišujeme v editoru Triobo dva režimy: Transformace a Animace. Transformace použijete v případě, kdy chcete změnit objekt z jednoho stavu na stav druhý – typicky když chcete, aby se objekt “rozsvítil” (změnil průhlednost stavu) nebo aby přijel z určitého místa (změnil pozici mezi dvěma stavy). Plus máte možnost nastavovat řadu parametrů […]

Číst dál

Uživatelská příručka Triobo – index

Poznámka: k dispozici je vždy aktuální přehled novinek a změn vůči předchozím verzím Triobo. Základní informace Softwarové požadavky pro editor Triobo Spuštění editoru Triobo Členění článků do vydání a publikací Změna hesla Příprava publikace Založení a úpravy publikace Založení a úpravy vydání Nákupy – kusové nákupy a předplatné Písmo a fonty Založení článku a jeho […]

Číst dál

Správa uživatelů editoru Triobo (víceuživatelský přístup)

Každý zákazník využívající tarify Triobo Professional, Triobo Business nebo Triobo Enterprise má možnost využívat víceuživatelský přístup k editoru Triobo s přístupovými právy. Typické využití: vydavatel rozdělí práci mezi více pracovníků a každému poskytne přístup v editoru jen k vybraným publikacím kreativní agentura umožní klientovi náhled na právě vytvářenou digitální publikaci (nebo interaktivní inzerci) na dálku […]

Číst dál

Používání zdrojů z jiných článků

Obrázky, videa a audia využívají zdroje – tedy soubory s daty. Každý článek je zároveň složkou těchto zdrojů. Můžete ale používat zdroje i z jiných článků stejného vydání. Pokud budete později články duplikovat, je důležité si uvědomit, jak Triobo se zdroji pracuje. Pokud ve článku použijete zdroj, který je umístěn přímo ve vlastní složce článku, […]

Číst dál

Variabilní objekty

Variabilní objekt je taková skupina objektů, kdy je však vždy viditelný pouze jeden z nich. Nejdříve vyberte objekt (nebo skupinu), který chcete používat jako variabilní (vícestavový), a pak klepněte na ikonu . V levém panelu nově vidíte seznam „Variable object“, ve kterém budou vypsány všechny stavy – na počátku má objekt jediný stav. Nyní v […]

Číst dál

Styly a formáty odstavce

Pokud potřebujete upravit textový styl, poklepáním na jeho stylu jej můžete dále upravovat. Volby jsou stejné, jako v režimu formátování odstavce. Každý styl předefinovává výchozí styl (No style), formátování odstavce pak předefinovává konkrétní použitý styl. Pokud pro výchozí styl zvolíte například písmo Gotham, pak styl Nadpis může písmo přebít na Vittese (jinak zůstane zachován Gotham) […]

Číst dál

Editace textu

Poklepáním textového rámce se dostanete do režimu, kdy můžete vkládat text. V horní části se objeví pruh pro formátování textu, rozdělený na čtyři kategorie: Paragraph style – slouží k nastavování stylu odstavce (více zde) Paragraph format – slouží k nastavování formátu odstavce; jedná se o přebití nastavení, které odstavec získal od stylu (podrobnosti) Block format […]

Číst dál

Online objekty

Online objekt vložíte nástrojem , můžete použít tažení ve stránce nebo klepnutí (viz Vkládání objektů). Společnou vlastností online objektů je, že vyžadují, aby čtenář byl připojen k internetu, protože nabízejí aktuální obsah. V závislosti na typu můžete nastavit další vlastnosti: Youtube – zadejte ID videa na serveru YouTube.com – jedná se řetězec písmen a číslic […]

Číst dál

Barvy a jejich nastavení

Dialog pro nastavení barvy se objeví kdykoli budete nastavovat barvu pozadí objektu, jeho okraje, barvu písma apod. Triobo používá vedle odstínu (hue), sytosti (saturation) a jasu (brightness) barvy také průhlednost (opacity). Tato průhlednost je naznačena v náhledech prosvítající čtvercovou mřížkou – reálně se pak průhlednost barvy projeví tak, že pod barvou je částečně vidět pozadí. […]

Číst dál