Vydavatel může v aplikacích prodávat kromě předplatných a kusových vydání také balíčky produktů, tedy kombinaci kusových vydání za jednu společnou cenu. Stejně tak může balíčky využít s vouchery.

Jak balíček produktů nastavit

V Přehledu publikací klikněte na ikonku [i] před jménem publikace. Objeví se následující dialog:

balíček produktů

Klikněte na Balíčky produktů, abyste se dostali dále.

balíčky produktů

Pomocí tlačítka “+” vytvoříte nový balíček:

tvorba balíčku produktů

Název balíčku je povinný, podle něj se budete orientovat vy i čtenáři (pokud zveřejníte balíček k prodeji v aplikaci).

Product ID si vytvořte (pojmenujte) podle své konvence, podobně jako jste vytvořili produktový kód pro vydání nebo třeba předplatné. Produktový kód musí být unikátní. (více o produktových kódech)

V hlavní části dialogu naklikejte všechna vydání vaší publikace, která chcete zahrnout do vytvářeného balíčku produktů.

Důležité je zatržítko Balíček určený k prodeji.

Pokud jej zatrhnete, bude balíček nabízen v aplikaci pod ikonou nákupního košíku k prodeji. Pozor: v takovém případě je nezbytné tento produktový kód u Apple nechat schválit k prodeji, úplně stejně, jako se schvalují Product ID pro jednotlivá vydání.

Když necháte zatržítko prázdné, balíček sice nebude v aplikaci zobrazen, ale stále jej můžete – s výše vyplněným produktovým kódem – distribuovat čtenářům pomocí voucheru. Výhodou je, že se nemusí podstupovat schvalovací proces u Apple.

POZOR: jakmile vytvoříte nový balíček, je nutné aktualizovat nějaké vydání nebo vypublikovat vydání nové, aby se informace o balíčku přenesly do čteček čtenářů.