Menu textového boxíku

Jestliže v rámci odstavce označíte několik znaků či slov, objeví se v menu týkajícím se textového boxíku (viz výše) v sekci Block format tlačítko New block (Nový blok). Po stisku se vybraná oblast stane blokem, kterému můžete nastavovat některé vlastnosti podobně, jako bylo popsáno v části o formátování odstavce: dekorace písma, font, velikost, prostrkání, barva textu, barva obrysu textu a jeho tloušťka, barva pozadí bloku, stín.

Navíc můžete pro blok textu použít horní nebo dolní index (Horní a dolní index).

Tlačítkem Cancel block (Zrušit blok) zrušíte formátování bloku.

Bloky mohou být do sebe zanořené.

V případě, že se orientace v rámci bloků odstavce stane nepřehlednou, doporučujeme tlačítko Clean na záložce Paragraph format, která zruší všechny bloky uvnitř odstavce.