1.3 (2014-01-03)

 • nový vzhled, možnost přepínání vzhledu (světlé/tmavé prostředí)
 • vrstvy
 • nové API funkce pro HTML objekty: řízení animací, přepínání variabilních objektů
 • rozesílání notifikací vč. informace o průběžném počtu odeslaných zpráv
 • nový publikační kanál Amazon Kindle

1.2.6 (2013-12-08)

 • možnost připnout objekt na pevné místo na stránce
 • publikování do kanálu Webview
 • přehlednější informace o publikačních kanálech
 • publikační kanály rozděleny do tří záložek s rychlou orientací (zelená – publikováno, oranžová – publikovano, ale změny, červená – nepublikováno)
 • při kopírování článku s jinou orientací, než cílová publikace, dojde k přeformátování článku
 • tlačítka uvnitř variabilních objektů vždy funkční
 • možnost nastavit Stav 0
 • efekt Rychlé přejetí
 • ovládací tlačítka variabilních objektů mohou být dvoustavová
 • videa/audia automaticky spouštěná uvnitř variabilních objektů se spustí, až je stav zobrazen
 • nastavení pozadí a nastavení galerií samostané, nezávislé dědění z vydání
 • globální nastavení vydání pro tabletové a telefonní rozvržení zvlášť
 • tlačítka akcí v galeriích (na další, na předchozí, zavřít)

1.2.5 (2013-11-07)

 • statistiky, různé pohledy na data
 • export statistik do XLS

1.2.4 (2013-10-23)

 • mobilní rozvržení bude na telefonu roztaženo podle šířky displeje
 • publikace landscape na Androidu zmenšeny tak, aby byly vidět celé strany
 • pokud je displej zařízení vyšší, než výška strany, může být volitelně strana zarovnána na střed
 • online objekty načítány se zpožděním, aby nebrzdily vykreslení strany
 • při změně velikosti skupiny se nehýbe obsahem skupiny
 • samostatný pohled Statistiky
 • nové pravidlo „Může otevírat statistiky“
 • informace o zveřejněných čtečkách, nastavování předdefinovaných textů pro sdílení
 • nové akce na dotek: vyvolat dialog sdílení Twitter/Facebook/E-mail, přejdi do knihovny, přejdi na jiné vydání

1.2.3 (2013-10-01)

 • skupiny a variabilní objekty – ukazují zanoření, opuštějí se šipkou nebo klávesou Esc
 • opraveny drobné bugy ve variabilních objektech
 • typografické uvozovky: Alt + O a Alt + P
 • horní a dolní indexy nezmění řádkování
 • seznamy – odrážky a číslované

1.2.2 (2013-09-20)

 • upload souborů <64 MB starým způsobem, větší novým způsobem (starý je rychlejší)
 • uživatelské přidávání dalších uživatelů do projektu
 • uživatelské nastavení přístupových práv
 • přístupové právo „Může mazat články v publikaci“
 • oddělený prostor na distribučním serveru pro TrioboReader a veřejné čtečky
 • oddělení informací o vydáních na distribučním serveru (změní se jen při publikování)

1.2.1 (2013-08-28)

 • publikování jen těch článků, co byly změněny
 • notifikace Android
 • opraveno kopírování článků a jejich HTML zdrojů
 • oprava uploadu zdrojů větších, než 64 MB
 • pole Poznámka (nově jsou sekce a klíčová slova zobrazovány ve čtečce)
 • opraven online objekt Twitter
 • nový online objekt GoogleMaps
 • náhledy u online objektů

1.2 (2013-08-09)

 • start animací až při zobrazení objektu (druhá strana apod.)
 • resetovatelné animace (zpět do alternativního stavu)
 • notifikace jen těm, co si nestáhli poslední vydání
 • detekce chyb ve článku (chybějící zdroje, špatné umístění, velké obrázky)
 • zamykání objektů/článků/vydání
 • nastavení skupin, zda a jak mají rolovat
 • podrobný přehled velikosti vydání
 • API pro HTML objekty
 • přístupová práva po publikacích: může vstoupit, může zobrazit detail, může mazat