Do slov můžete vkládat volitelné rozdělovníky. Pokud je pak takové slovo v místě, kdy je možné jeho rozdělením lépe vyplnit řádky, editor to automaticky udělá. Volitelný rozdělovník vložíte klávesovou zkratkou Ctrl + Alt + „–“ (znak pomlčka nebo minus).

Rozdělovníky se ve slovech nezobrazují, pokud slovo není rozdělené.

Ke vložení lze také použít tlačítko Enter optional hyphen v menu Functions (v sekci funkcí pro textové boxy).