V Triobo můžete ovlivnit i design celoobrazovkových automatických fotogalerií. Do nastavení se dostanete přes ikonu ozubeného kola:

Nastavení

Otevře se dialog, ve kterém se přepněte do záložky Galerie. Můžete si vybrat, jestli pro danou stránku v Triobo budou galerie pracovat s globálním nastavením (společným pro celé vydání), jak je nastaveno na obrázku níže, nebo jestli chcete na tomto místě použít specifické nastavení jen pro tuto stránku. Pokud chcete nastavovat globální vzhled galerií, klikněte dole na tlačítko “Globální nastavení vydání”. Chcete-li ovlivňovat jen galerie pro konkrétní článek, odškrtněte volbu “Použít globání nastavení vydání”.

Galerie

Na příkladu níže vidíte dialog pro nastavení galerie pouze pro daný článek. Pod obrázkem jsou popsány jednotlivé volby.

Detail galerie

Background: kliknutím na čtvereček nastavujete barvu pozadí. Můžete místo barvy využít nějakou texturu (obrázek), v takovém případě klikněte na pole za čtverečkem. Zatržítko HD určí, že je textura připravena ve vysokém rozlišení. Zatržítko Dots zobrazí pod fotografiemi tečky, které indikují počet fotek v galerii. Plus můžete nastavit barvu teček.

Margin: okraj (prázdné místo) mezi fotografií a displejem v pixelech, platí pro delší stranu obrázku. Nastavení Bottom v pixelech definuje prostor pod obrázkem – využijete, pokud budete chtít pod fotky dávat textové popisky.

Border: zde nastavíte (barevný) rámeček kolem fotografie a jeho tloušťku v pixelech. Volba Shadow slouží pro definici stínu pod obrázkem.

Animations: styl animace při přechodu mezi jednotlivými obrázky a délku animace (Length) v sekundách.

Chcete-li mít pod obrázky popisky, jsou velmi podstatné volby Picture captions (titulek) a Picture descriptions (popis). V těchto roletkách vybíráte textové styly, které se mají použít. Z toho plyne, že vzhled popisku fotky musíte vytvořit jako běžný textový styl (barva, font, velikost, zarovnání atd.) a zde jen příslušný styl vyberete.

A nakonec je tu možnost pro nastavení klikacích ikon, které se zobrazí v rozích celoobrazovkové galerie. Můžete si nahrát libovolné obrázky o rozumné velikosti (dle vašeho vkusu), které budou klikací a doplní obvyklé tahání prstem na dotykovém zařízení. To se hodí zejména v situaci, kdy galerii využije i čtenář na běžném počítači s myší, je to intuitivnější než simulovat myší dotykové listování. Pro ikony doporučujeme použít soubory PNG s průhledností. Pokud chcete, aby ikony byly odsazeny od okrajů displeje, nezapomeňte si prázdná místo (okraje) namalovat přímo do PNG obrázku ikony.