GDPR platí v celé Evropské unii od 25. 5. 2018. Z pohledu vydavatelů využívajících Triobo se to týká dvou okruhů. Nezapomeňte, že z pohledu GDPR je vydavatel využívající Triobo správce osobních údajů.

Informace o zpracování cookies

Týká se všech vydavatelů, kteří využívají webovou verzi čtečky Triobo. Protože v základu pracujeme výhradně s cookies nezbytnými pro zajištění základní funkčnosti webu a s anonymizovanými statistickými údaji, nepotřebujete souhlas čtenářů, stačí jejich informování. I pokud používáte Google Analytics, anonymizujeme IP adresy čtenářů.

Informace čtenářům na webu má ve výchozí podobě tento text, který se objeví při první návštěvě webu (nebo při smazání cookies v prohlížeči):

Používáme soubory cookies pouze k zajištění nezbytných funkcí tohoto webu, jako jsou například uložení vašeho nastavení nebo anonymní statistická data.

Pokud chcete zobrazený text upravit, stačí, když nám své znění zašlete (support@triobo.com), pro váš web jej nastavíme.

Cookies třetích stran, které podléhají souhlasu čtenářů (opt-in): Triobo vám umožňuje využívat pro správu kódů třetích stran službu Google Tag Manager. Pokud ji používáte, můžete si sami spravovat kompletní sadu kódů třetích stran ve webové čtečce Triobo bez naší asistence. V takovém případě doporučujeme, abyste nepoužívali naši lištu informující o cookies, ale řešili si ji sami, například s využitím služby Cookiebot. Jen tak si zajistíte případný souhlas čtenáře např. s remarketingovými cookies, což dle nařízení GDPR musíte řešit.

Informace o zpracování osobních údajů

Koho se to týká? Pouze těch vydavatelů, kteří vydávají placené časopisy a zároveň využívají námi vytvořeného e-shopu pro prodej předplatného nebo využívají přihlašování v aplikaci / na webu do Čtenářské zóny. Stejně tak se tento bod týká vydavatelů, kteří využívají neveřejnou sekci pro přístup vybrané skupiny čtenářů k zaheslovanému obsahu. V těchto případech se totiž čtenáři hlásí nebo registrují ve čtečce svou e-mailovou adresou (=osobní údaj).

Koho se to netýká: vydavatelů bezplatných titulů bez neveřejné sekce.

Připravili jsme výchozí (vzorové) texty, které čtenáře informují o zpracování osobních údajů. Texty si můžete (měli byste) změnit, aby odrážely situaci ve vaší firmě.

Takto vypadá dialog, který se objeví při registraci čtenáře nebo při jeho prvním přihlášení po spuštění podpory GDPR (resp. po jakékoli změně textu v dialogu). Neobtěžují se čtenáři, kteří se nepřihlašují. Dialog obsahuje zkrácenou podobu informace o zpracování osobních údajů dle zásad GDPR:

Všimněte si, že volitelně můžete nastavit libovolný počet zatržítek pro souhlasy (opt-in) s využitím osobních údajů nad rámec oprávněného zájmu. Například jde o souhlas s využitím mailů pro účely newsletteru. Nemusíte však mít zatržítko žádné.

Vzorový text pro dialog pro vydavatele, kteří nepoužívají náš e-shop pro prodej předplatného:

Zásady zpracování osobních údajů
Správce tímto informuje uživatele o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů:
Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění níže uvedených stanovených účelů.
Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu: e-mailová adresa, IP adresa.
Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro možnost poskytování služby.

Vzorový text pro dialog pro vydavatele, kteří používají náš e-shop pro prodej předplatného:

Zásady zpracování osobních údajů
Správce tímto informuje uživatele o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů:
Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje pouze v souladu se stanovenými účely a v rozsahu a po dobu nezbytnou pro naplnění níže uvedených stanovených účelů.
Správce shromažďuje a zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rozsahu: e-mailová adresa, IP adresa. Pro prodej tištěných publikací dále: jméno, příjmení, doručovací a fakturační adresa.
Zpracování těchto osobních údajů je nezbytné pro možnost poskytování služby.

Nedílnou součástí dialogu je odkaz na detailní informace o zpracování osobních údajů, které byste měli mít na svém webu. Potřebujeme adresu stránky, abychom vše nastavili. Tu nám, stejně jako váš text pro dialog a požadavky na případné souhlasy, pošlete prosím mailem na support@triobo.com.

Vzorový text pro vydavatele, kteří nevyužívají náš e-shop pro prodej předplatného.

Vzorový text pro vydavatele, kteří kromě aplikací využívají i náš e-shop pro předplatitele.

Jaké informace sbíráme kvůli případnému doložení dozorovému orgánu: pokud budete potřebovat, máte k dispozici pro každý e-mail informace o tom, kdy se dialog s informací o zpracování osobních údajů objevil a také informace o případných souhlasech rozšiřujících nastavení (např. přihlášení k newsletteru).

Pozn.: i když vše bylo konzultováno s právní kanceláří, berte prosím v potaz, že veškeré výchozí texty s informacemi o zpracování osobních údajů nebo cookies jsou pouze informativní a neneseme odpovědnost za případné chyby v nich. Texty byste si měli upravit dle své situace.

Tagged: