Triobo podporuje nástroj Google Tag Manager, který umožňuje uživatelsky řízenou integraci libovolných sledovacích a reklamních kódů vydavatele do jeho aplikací (nebo do jeho webu). Pokud Triobo tarif vydavatele možnost této služby obsahuje, stačí zaslat identifikátor GTM mailem, zajistíme jeho nasazení.

Jak správně nastavit Google Tag Manager na straně vydavatele

Zde popisujeme nejčastější případ, situaci, kdy vydavatel pro vlastní sledování chce do Google Tag Manageru vložit kód analytické služby Google Analytics.
Nastavení na vaší straně není podmínkou pro implementaci Google Tag Manageru do Triobo, tzn. můžete to provést dodatečně a nezávisle na nás.

  • v Google Tag Manageru vytvořte Tag typu “Google Analytics” a do něj zadejte TrackingID (=kód Google Analytics, začíná UA-číslo). TrackingID získáte v Google Analytics, pokud jej ještě nemáte.
  • zapněte tzv. trigger pro změnu stránky (pravděpodobně se vytvoří automaticky)
  • musíte přidat trigger History Change (vysvětlení: v rámci aplikace měníme stav pomocí Javascriptu, neměníme stránku jako takovou)
  • zapněte variable New History Fragment
  • a tento trigger zapněte pro tag Google Analytics