Pomocé nástroje HTML objekt můžete vložit libovolné HTML, které pak bude součástí stránky. Pomocí dialogu pro výběr zdroje zvolte soubor s příponou HTML obsahující kompletní popis stránky, použít lze jakékoli prvky, které podporuje jádro WebKit. Pokud vaše HTML odkazuje na další soubory (používá obrázky apod.), musí být ve vlastním HTML odkazovány pouze jménem souboru, tzn. jakoby byly ve stejné složce, jako HTML soubor. Všechny takové zdroje do editoru Triobo nahrajte stejným způsobem jako běžné obrázky nebo videa.

Příklad: vaše HTML se jmenuje moje.html a uvnitř používá obrázek muj.png. V kódu moje.html tedy pro odkaz obrázku použijte jednoduché <img src=“muj.png“> nebo background-image: url(muj.png) Oba soubory tažením nahrajte do editoru Triobo a jako zdroj HTML použijte soubor moje.html.

Obsah HTML se v editoru Triobo nezobrazuje, místo toho je vyznačena jeho plocha šrafováním. Nezapomeňte, že tomuto objektu můžete nastavit pozadí, okraje i průhlednost. Celkovou výslednou podobu uvidíte v náhledu po stisku tlačítka Preview.

Poznámka: pokud vloženému HTML nepřiřadíte žádný zdroj, bude použita výchozí otáčející se kostka Triobo.

Ve svém HTML kódu můžete používat následující funkce:

  • parent.goToArticleNumber(n) – přejde na n-tý článek. První článek má číslo 1
  • parent. goToArticleId(id) – přejde na článek podle jeho ID
  • parent. getFolderOfArticleNumber(n) – vrátí složku, ve které se nachází zdroje n-tého článku
  • parent. getFolderOfArticle (id) – vrátí složku článku ID

ID článku zjistíte například při zobrazení zdrojů, jedná se o číslo za textem „id-“

Příklady:

<div class=“tlacitko“ onclick=“parent.goToArticleNumber(3)“>Obsah</div>

přejde po klepnutí na třetí článek (bez ohledu na to, který to je, bude to zkrátka vždy ten třetí)

img=document.createElement(„IMG“);
img.src=parent.getFolderOfArticle(123)+“pic.jpg“;

Vytvoří objekt obrázek a jako zdroj mu přiřadí obrázek s názvem „pic.jpg“, který je umístěn u článku s ID=123. Tzn. v editoru ve výběru obrázků je tento zobrazen jako id-123/pic.jpg