Když publikujete do některého z veřejných čteček (iOS, Android, Windows 10, Kindle Fire nebo web), můžete zároveň svůj digitální obsah zveřejnit na webu Triobo Portal (http://portal.triobo.com) s přehledem publikací s ukázkami a reklamou ke stažení. Jak na to?

Triobo Portal titulní strana

V klasickém okně pro publikování obsahu (viz níže) jsou dvě volby týkající se Triobo Portálu.

Dialog publikování

Zařadit obsah vydání na portal.triobo.com: když máte při publikování zaškrtnuto, objeví se vaše publikace i se seznamem všech stránek také na Triobo Portal.

Vytvářet veřejné náhledy všech článků: doplňuje předchozí volbu. Když je při publikování nastaveno, vygeneruje se ke každé stránce publikace i veřejná ukázka (kousek stránky) s reklamou na stažení vaší aplikace (příklad). Cílem je navnadit čtenáře ke stažení nebo zakoupení aplikace. POZOR: pokud využíváte plnohodnotný webový export Triobo (tzv. webview), ukázky se nevytváří, návštěvník portálu se přímo přesměruje na kompletní článek.

Více o Triobo Portal najdete v samostatném článku.