Při sazbě digitální publikace budete občas postaveni před problém, jak dostat na malou plochu větší objekt a přitom zachovat jeho čitelnost. Typickým příkladem je panoramatická fotografie, ale může jít i o delší text do malého rámečku a tak podobně.

Jednou z možností, jak situaci v Triobu řešit, je rolovací objekt. Ukážeme si to na příkladu posuvného panorámatu. Postup bude tradičně jednoduchý a zabere jen pár kliknutí.

Panoramatickou fotku umístíme na požadované místo stránky. Kus fotografie vyčnívá doprava mimo stránku – to je v pořádku, chceme, aby šlo fotkou posouvat.

Podmínkou nastavení vlastnosti rolování je využití tzv. skupiny. Proto fotografii do jedné takové skupiny uzavřeme pomocí příslušného tlačítka editoru. Modrá tečkovaná čára kolem fotografie skupinu symbolizuje.

Nyní skupinu zmenšíme na požadovanou velikost výsledné posuvné fotografie. V našem příkladě chceme, aby panoramatická fotka byla od kraje ke kraji. Červená tečkovaná čára ukazuje, že část obsahu skupiny je skryta.

Ještě zbývá povolit rolování vnitřku skupiny. Můžeme si vybrat, zda chceme obsah posouvat vodorovně (to je náš případ), svisle, nebo oběma směry. A máme hotovo!

Z důvodů lepší ergonomie čtenáře ještě doplníme nějakou ikonku naznačující možnost posunu.

Výsledek uložíme a prohlédneme si v náhledu přímo na počítači. Samozřejmě, celé panoráma jsme připravili na míru dotykovým zařízením, jako jsou tablety nebo chytré telefony – proto je lepší využít Triobo Reader a podívat se na výsledek na reálném tabletu.

Nezapomínejte na to, že stejný postup můžete uplatnit i v případě kombinací více objektů, například textu kombinovaného s obrázkem atd. Důležité je zapamatovat si, že rolování můžete nastavit pouze pro skupinu. Co bude uvnitř skupiny, jestli jeden nebo více objektů, to už je naprosto jedno.

Všimněte si, že Triobo pracuje s textem ve své přirozené podobě – text není exportovaný jako obrázek, ale jde stále o editovatelný text. Díky Triobo tak můžete bez problémů vymýšlet a upravovat interaktivní publikace přímo na místě, ve vizuálním editoru, a hned si vše zkoušet na skutečném tabletu.