Skupiny objektů nejsou jen pouhé svázání objektů dohromady. Lze je využít také k nastavení rolovacího obsahu. Můžete totiž změnit velikost rámce skupiny tak, že obsah skupiny je větší, než rámec, a čtenář si pak sám může posouvat obsahem.

Ve speciálním případě je třeba seskupit jediný objekt. Například máte delší text, ale chcete, aby se zobrazoval v rámci malého okénka. Vytvořte tedy nejdříve textový box, například široký 300 pixelů a vysoký 1500 pixelů, vyplňte text. Tento textový rámec seskupte tlačítkem Group enter image description here. Výslednou skupinu pak zmenšete tak, aby objekt byl nadále široký 300 pixelů, ale vysoký např. jen 250 pixelů. Dále zvolte, že obsah má rolovat ve svislém směru.

Čtenář pak na svém iPadu uvidí box velký 300 x 250 pixelů, v rámci kterého si bude moc prstem posouvat obsah. Nezapomeňte tedy čtenáři nějak naznačit, že se v boxu skrývá více obsahu: ideální je ohraničit skupinu tak, aby bylo zřejmé, že text pokračuje dále (písmenka jsou v dolní části ukrojená), případně rámec doprovodit informačním textem (např. „Tažením získáte více informací“).

Prvek lze použít i pro rozsáhlé tabulky: pokud je máte připravené v Excelu nebo třeba Indesignu, uložte je jako dva obrázky: jeden bude statický a bude obsahovat např. legendu řádků, druhý bude posouvatelný a bude obsahovat jednotlivé sloupce, např. posouvatelné vlevo a vpravo.

To, že skupina objektů obsahuje obsah, který může rolovat, poznáte podle barvy jeho okraje: pokud je červený spodní okraj, znamená to, že se pod tímto okrajem vyskytuje další obsah a objekt tedy může být rolovatelný ve svislém směru. Pokud je červený pravý okraj, bude možné objektu nastavit vodorovné rolování.