Abyste mohli distribuovat časopisy či jakékoli jiné digitální publikace pro zařízení Apple nebo Android, potřebujete tzv. vydavatelský (developerský) účet. Pro distribuci v rámci Appstore potřebujete vydavatelské Apple ID, pro zařízení Android vývojářskou registraci na Google Play. Co to obnáší?

Apple Appstore a registrace vydavatele

Stojí 99 USD ročně (platíte přímo firmě Apple kreditní kartou). Je to registrace na vydavatele, nikoli na titul – tzn. s jedním Apple ID můžete distribuovat neomezený počet titulů a aplikací. O registraci můžete požádat na stránkách Apple, podléhá schvalovacímu procesu, který obvyklé trvá několik dní, orientačně počítejte s jedním týdnem.

Jste-li živnostník, registrace je poměrně jednoduchá. Musíte hlavně disponovat platební kartou na své jméno, to je podmínkou schválení. Pozor, aby na vaší kartě byly povoleny internetové platby.

Pokud jste firma (právnická osoba), budete potřebovat tzv. DUNS číslo. Získáte jej zdarma na internetu po vyplnění jednoduchého formuláře. DUNS číslo vám bude zasláno mailem, obvykle během jednoho nebo dvou dnů.

Jakmile máte DUNS vaší společnosti, můžete začít s žádostí o registraci Apple. Velmi doporučujeme jako kontaktní mail vydavatele zřídit místo adresy konkrétního pracovníka nějakou univerzální adresu (typicky publisher@jmenofirmy.cz), abyste se nedostali do problémů při personálních změnách ve vaší společnosti.

V rámci registrace budete také vyplňovat jméno a kontaktní údaje osoby oprávněné jednat za společnost. Této osobě budou po několika dnech od žádosti telefonovat z Apple (anglicky) kvůli ověření. Pokud zvolíte jako kontaktní osobu někoho jiného než jednatele, počítejte s tím, že si Apple později může vyžádat plnou moc pro daného pracovníka.

Co se týče placení za vydavatelský účet, u firemního developerského účtu můžete použít libovolnou platební kartu, samozřejmě opět s povolenými internetovými platbami.

POZOR: dokud nemáte funkční developerské Apple ID, nemůžeme poslat do Apple vaším jménem čtečku časopisu nebo jakoukoli jinou aplikaci ke schválení. Schvalovací proces Apple u aplikace trvá další cca 3 dny, počítejte s tím proto ve vašich časových plánech.

Google Play a registrace vydavatele pro Android

Stojí jednorázově 25 USD a platí po celou dobu fungování vaší firmy. Poplatek platíte přímo firmě Google kreditní kartou. Stejně jako u Apple i u Google platí, že jde o registraci na vydavatele, nikoli na titul – můžete distribuovat neomezený počet titulů a aplikací.

Výborná zpráva je, že registrace na Google Play nepodléhá žádnému schvalovacímu procesu, je to záležitostí na pár minut. Pro registraci opět doporučujeme využít univerzální mail typu publisher@jménofirmy.cz (může jít o stejnou adresu, kterou použijete i pro Apple). Registraci vydavatelského účtu řešíte na webu Google a budete potřebovat platební kartu s povolenými internetovými platbami.

Chcete vydavatelskou registraci outsourcovat?

I když registrace nejsou nijak složité, možná se jim nebudete chtít věnovat. Budete-li chtít, můžeme vám celý proces zajistit jako placenou službu. Nebudete potřebovat platební kartu a vše vyplníme za vás. V takovém případě nás prosím kontaktujte.