Práce s objektem

 • šipky vlevo/vpravo/nahoru/dolů = posun o 1 pixel
 • šipky + Shift = posun o 8 pixelů
 • Ctrl + Shift + PageUp = přesunout úplně dopředu
 • Ctrl + PageUp = přesunout dopředu
 • Ctrl + PageDn = přesunout dozadu
 • Ctrl + Shift + PageDn = přesunout úplně dozadu
 • Ctrl + D = výběr zdroje obrázku
 • Ctrl + Shift + D = duplikovat
 • Ctrl + Delete = smazat
 • Ctrl + G = seskupit
 • Ctrl + Shift + G = rozdělit
 • Ctrl + S = uložit
 • Ctrl + C = kopírovat vybraný objekt do schránky
 • Ctrl + X = vyjmout vybraný objekt do schránky
 • Ctrl + V = vložit objekt ze schránky
 • Ctrl + Z = zpět
 • Ctrl + Shift + Z = znovu
 • Ctrl + P = zobrazit náhled
 • Esc = zrušit označení / opustit skupinu
 • G = zobrazit/skrýt vodítka
 • Alt + G = přilepovat/nepřilepovat na vodítka
 • W = zobrazit/skrýt rámce

Formátování

 • Alt + 0…9 na numerické klávesnici = prvních 10 stylů
 • Crtl + Shift + L = zarovnat text na levou zarážku
 • Ctrl + Shift + C = zarovnat text na střed
 • Ctrl + Shift + R = zarovnat text na pravou zarážku
 • Ctrl + Shift + J = zarovnat text na obě zarážky
 • Ctrl + Shift + mezera nebo Alt + mezera = vložit pevnou mezeru
 • Ctrl + Alt + rozdělovní = vložit volitelné rozdělení slova
 • Alt + O = levé české typografické uvozovky
 • Alt + P = pravé české typografické uvozovky

Uživatelé operačního systému OS X použijí místo klávesy Ctrl klávesu Cmd.