Při kopírování článků je třeba mít na paměti dvě okolnosti: 1) články mohou používat zdroje z jiných článků téhož vydání, 2) paleta barev a nastavení stylů je společné pro celé vydání. Je tedy zásadní rozdíl, zda kopírujete článek v rámci jednoho vydání, nebo jej kopírujete do jiného vydání.

Kopie do téhož vydání

V případě kopírování do stejného vydání není potřeba nijak řešit paletu barev a styly. Můžete ale vybrat jeden ze tří režimů, jak naložit s použitými zdroji článku. V každém případě dojde k zduplikování zdrojů do složky cílového článku, ale podle zvoleného režimu dojde k různým možnostem:

1) Copy all own, link others – veškeré vlastní zdroje budou v cílovém článku odkazovat na nově vytvořenou kopii zdrojů, budou to tedy opět vlastní zdroje článku. V kopírovaném článku odkazované zdroje budou nadále odkazovat do původních zdrojů.

2) Copy all – bez ohledu na to, zda zdroj je ve složce kopírovaného článku, nebo ne, dojde k zduplikovaní všech použitých zdrojů do složky cílového článku. V cílovém článku tedy všechny zdroje budou vlastní.

3) Link all – v cílovém článku budou všechny zdroje odkazovat na původní umístění stejně, jako ve zdrojovém článku.

Příklad: článek “My Article” obsahuje ve své složce obrázek “Image1.png”, dále používá obrázek “OtherImage.png” z článku “Other Article”.

V režimu 1: v cílovém článku bude obrázek “Image1.png” odkazovat na novou kopii a ta bude použita. Můžete bez obav smazat původní “My Article”, protože nový článek je na něm nezávislý. Obrázek “OtherImage.png” zůstane beze změny, tedy nadále odkazovaný z článku “Other Article”.

V režimu 2: V tomto případě vznikne také kopie obrázku “OtherImage.png” a bude použita. Finální článek je tedy nezávislý nejen na zdrojovém článku, ale také na ostatních článcích. Všechny použité zdroje nyní mají svoje kopie v složce finálního článku.

V režimu 3: Sice vznikne kopie obrázku “Image1.png” v cílovém článku, ale rámec bude nadále používat původní umístění. Nový článek je tak závislý na původním článku “My Article” (a také na článku “Other Article”)

Kopie do jiného vydání

Pokud kopírujete do jiného vydání, bude se zdroji naloženo následovně:

  • vlastní zdroje budou mít své kopie v cílovém článku a tyto kopie budou použity
  • zdroje odkazované z jiného článku se pokusí Triobo nalézt i v cílovém vydání (hledá se článek stejného názvu) – pokud je nalezen, bude použit. Pokud nalezen není, vznikne kopie zdroje v cílovém článku

Dále máte při kopírování možnost nastavit, které barvy z palety vydání a které styly budou kopírovány:

1) No – barvy (styly) ze zdrojového vydání se do cílového vydání nebudou přenášet. Pamatujte, že zatímco chybějící barva v paletě nemá vliv na reálnou barevnost objektů, chybějící styl způsobí, že text může změnit své formátování

2) Missing only – ty barvy (styly) ze zdrojového vydání, které v cílovém neexistují, budou vytvořeny. Ostatní zůstanou v cílovém vydání beze změny. Texty v cílovém vydání tak mohou budou přeformátovány (pokud se definice stylů ve zdrojovém a cílovém vydání liší)

3) All (overwrite) – chybějící barvy (styly) budou vytvořeny a navíc barvy (styly), které mají stejný název v cílovém vydání, převezmou nastavení ze zdrojového vydání. To může vést k přeformátování textů v jiných článcích v cílovém vydání.