Digitální publikování Triobo umožňuje vydavatelům nastavit pro publikaci prohlíženou na počítačích výchozí stav přiblížení (lupy, chcete-li). Podporujeme – v závislosti na tom, jak si to vydavatel nastaví – tyto režimy zoomu:

  • 100 %: zobrazení 1:1,
  • fit to width: roztažení obsahu na šířku okna prohlížeče,
  • fit to windows: zmenšení obsahu tak, aby se do okna prohlížeče vešla celá stránka (formát “jeden displej iPadu”)
  • a několik mezikroků mezi tím

Lupa je přístupná v menu, nebo pomocí stisknutí tlačítka “F” na klávesnici (opakovaným stisknutím se přepíná velikost). Na mobilních zařízeních s dotykovým displejem funguje zoomování pomocí dvou prstů.

Lupa Triobo webview

Jak nastavit výchozí stav zoomu

V přehledu publikací najděte publikaci, u které chcete změnu provést a stiskněte ikonku [i].

Triobo - přehled publikací

Objeví se okno s možnostmi nastavení publikace. Vás bude zajímat položka Nastavení vlastností publikace.

Nastavení vlastni publikace

Úplně nahoře je volna nastavení zoomu, kde si můžete vybrat výchozí nastavení. Pokud chcete, aby čtenář i na malém monitoru viděl stránky celé, zvolte Fit to window. Jestli je pro vás důležitější, aby čtenář viděl stránky tak, jak byly navrženy i za tu cenu, že na menším monitoru uvidí jen výřez a musí se posouvat, vyberte 100 %. Čtenář si to v každém případě může u sebe změnit.

Nastavení výchozího stavu zoomu

Změna se projeví až tehdy, když přepublikujete pro web kterékoli vydání vaší publikace.