To, zda čtenář dostane přístup k vydání, záleží na Product ID a datu vydání publikace.

Product ID je identifikátor, který použijete i v rozhraní iTunes Connect (resp. Google Play). V tomto rozhraní nastavujete u společnosti Apple/Google, která vydání budete prodávat a za jakou cenu. Product ID sestává z označení vaší čtečky a dalšího rozlišení. Používá se zpětný zápis podobný, jako jsou internetové adresy, jen obráceně. Pokud tedy máte firmu MojeVyd a vydáváte měsíčník s názvem MůjČas, pak identifikátorem čtečky bude text cz.mojevyd.mujcas – pamatujte, že není možné později identifikátor měnit!

Identifikátorem vydání (Product ID) pak pro lednové číslo roku 2012 může být text cz.mojevyd.mujcas.1201

Čtenář zakupuje v obchodě App Store (obchod provozovaný společností Apple) nebo Google Play (provozovaný Googlem) právě tento identifikátor a není možné jakkoli jej později měnit. Pokud tedy svému čtenáři jednou prodáte Product ID cz.mojevyd.mujcas.1201, mělo by být vždy k dispozici vydání s tímto Product ID.

Druhou možností, jak může čtenář vydání získat, je předplatné. Předplatné je možné v tuto chvíli prodávat jen prostřednictvím obchodu App Store. Reálně se jedná se o nákup období (nikoli počtu kusů). Pokud čtenář zakoupí měsíční předplatné, např. 8. září 2012, pak jeho zaplaceným obdobím je 8. září až 7. října 2012. Pokud do 24 hodin před ukončením předplatného nezruší jeho automatické obnovení, bude mu obnoveno a platnost se tak prodlouží od 8. září až do 7. listopadu 2012. Opět, pokud nezruší obnovení, proběhne další platba z jeho kreditní karty atd.

Čtečka Triobo nabídne čtenářům taková vydání, jejichž datum vydání spadá do zaplaceného období a navíc vydání, které je aktuální v době nákupu (to je pravidlo Applu). Představte si tedy každé vydání nikoli jako datum vyjití, ale jako interval mezi datem vyjití a datem následujícího vydání. Čtenář získá všechna vydání, která se protínají s intervalem jeho předplatného.

Příklad předplatného

Vyšla vydání 1, 2 a 3 s daty vyjití 15. ledna, 15. února a 15. března. Čtenář si 3. února zaplatil měsíční předplatné a 8. února jej ukončil (aby nedošlo k automatickému obnovení). Má tedy zaplacený interval 3. února až 2. března. V okamžiku nákupu získal číslo 1. Jakmile bude 15. února vydáno číslo 2, získá jej také. Třetí číslo už nezíská.

Pokud později čtečku odinstaluje a znovu nainstaluje (nebo třeba ji nainstaluje na jiný tablet/telefon) a zadá funkci Obnovit nákupy, bude mu opětovně zpřístupněno číslo 1 a 2.

Povšimněte si, že měsíčním nákupem předplatného čtenář získal dvě vydání: má nárok na číslo 1, přestože zaplatil 3. února a dané číslo vyšlo už 15. ledna. V době nákupu ale bylo “platné”.

Při nastavování ceny předplatného tedy berte v potaz následující:

  • čtenář zpravidla dostane o jedno vydání více, než by odpovídalo délce předplatného
  • pokud vychází časopis nepravidelně (v létě např. vydá v červenci dvojčíslo), může se stát, že čtenář v intervalu předplatného nezíská žádné nové číslo
  • může se stát, že čtenář za rok získá jen 11 vydání, pokud nedodržujete přesné datum dne v měsíci

Na tyto skutečnosti je třeba čtenáře předem upozorňovat. V případě, kdy bude čtenář chtít reklamovat nákup předplatného, nevyřeší nic ani u vydavatele ani u provozovatele Triobo – prodejcem je společnost Apple. Apple ale nijak neručí za to, že v zakoupeném intervalu vyjde nějaké vydání a reklamaci zamítne. Taková zkrátka jsou úskalí “časového předplatného”.