Pokud nastavujete doménu třetího řádu (např. něco.doména.cz), tak je to jednoduché: pro tuto subdoménu třetího řádu nastavte CNAME záznam s hodnotou webview.triobo.com — tzn. u nastavení “doména.cz” byste vytvořili záznam “něco” a pro něj CNAME. Tento postup se týká i subdomény www (tj. www.doména.cz).

V případě, že má být přesměrována i doména bez subdomény (např. http://doména.cz, tedy bez www. nebo čehokoli na začátku), nelze takový CNAME vytvořit. V takové situaci je potřeba vytvořit prázdný záznam (“žádná subdoména”) a nastavit A záznam na IP adresu našeho serveru, tj. 52.166.149.77

Jestliže chcete přesměrovat všechny subdomény (např. současně www.doména.cz, něco.doména.cz, casopis.doména.cz), tak můžete vytvořit A záznam * (hvězdička) a nastavit ho také na naši IP adresu.

Příklady

 1. máte doménu a všechny varianty internetových adres mají být přesměrovány na webovou platformu Triobo, vytvořite dva DNS záznamy typu A:

  nic => A = 52.166.149.77          * => A = 52.166.149.77

 2. máte doménu a chcete na webovou platformu Triobo nasměrovat provoz bez subdomény a provoz z www:

  nic => A = 52.166.149.77
  www => CNAME = webview.triobo.com

 3. máte doménu, na které už něco běží, a pouze chcete přesměrovat třeba portal.něco.cz

  portal => CNAME = webview.triobo.com