Když už věnujete čas interaktivním prvkům ve vaší digitální publikaci, zajistěte, aby je čtenáři nepřehlédli. Většinou jde o fotogalerie nebo o různé rolovací prvky.

Řešení je jednoduché: připravte si pro svou publikaci sadu ikon, které vložíte k interaktivním prvkům. Typická je drobná ikonka prstu se šipečkami znázorňující posun atd.

Některé příklady vidíte na obrázcích níže (zdroj: tabletový týdeník Dotyk vyráběný v technologii Triobo).

Dotyk vyrobený v Triobo Dotyk vyrobený v Triobo