V digitálních časopisech můžete využívat i tzv. on-line objekty, tedy vložit do publikace určité části dostupné na internetu – například video z Youtube, sloupec se zprávami Twitteru a podobně. Nesmíte ale zapomenout, že v Triobo vytváříte digitální publikaci, která musí fungovat i bez internetového připojení. Takové stavy musíte správně ošetřit, aby čtenář nebyl zmatený. Jak na to?

V podstatě je to velmi jednoduché:

  1. vytvoříte si obrázek ve stejné velikosti, jakou má váš on-line objekt. Tento obrázek byl měl graficky jednoduchý, ale výrazný. Na obrázku může být například vaše logo a nápis “Pro zobrazení dalšího obsahu se připojte k internetu.”
  2. Tento obrázek vložte na místo, kde chcete mít vlastní on-line objekt.
  3. Online objekt umístěte nad obrázek (myšleno o vrstvu blíže ke čtenáři), přesně na stejné souřadnice.
  4. A je to. Pokud bude čtenář připojený k internetu, uvidí on-line objekt, například video z YouTube. Pokud však při čtení bude off-line, místo on-line objektu se objeví vaše grafické upozornění, že se čtenář má připojit k internetu.

Inspirace

Na příkladu digitálního magazínu The Hollywood Reporter vidíte, jak to může vypadat. Vlevo je situace, kdy je čtenář bez internetu, vpravo je on-line. The Hollywood Reporter