Nejdříve vytvořte variabilní objekt. Pak nakreslete první tlačítko – jako textový rámec. Nastavte akci On tap (Na dotek) jako ovládání variabilního objektu – přepnutí do stavu číslo 1.

Zduplikujte tlačítko, posuňte je vedle (využijte klávesové zkratky Alt + šipka), změňte text a změňte akci On tap (Na dotek). Takto vytvořte všechna tlačítka: