Pevná mezera je taková, kde nedojde k rozdělení slov na dva řádky. Využijete ji tedy například před jednoznakovými předložkami, nebo jako oddělovač tisíců u čísel nebo u telefonních čísel.

Vkládá se buď stiskem klávesové zkratky Ctrl + Shift + Mezera nebo Alt + Mezera, nebo v menu Functions (v sekci funkcí pro textové boxíky), je kde je k dispozici tlačítko tlačítko Nedělitelné mezery. Editor zachovává pevné mezery, které vložíte z externího programu.

Pokud chcete automaticky vložit pevné mezery před všechny jednoznakové předložky a spojky, stiskněte tlačítko tlačítko Jednoznakové předložky, opět v sekci funkcí pro textové boxíky.