Než začnete připravovat vaše články, je nutné do systému nahrát vaše písma (fonty). Triobo podporuje fonty ve formátu OpenType (přípona .otf) a TrueType (přípona .ttf).

Přejděte do zobrazení publikací a klepněte na ikonu .

Zde je seznam Installed fonts obsahující seznam vašich písem. Nová přidáte snadno: otevřete si v novém okně Průzkumníka (v systému Windows) nebo Finder (v systému OS X), přejděte do složky s písmy a označte ty fonty, které chcete nainstalovat. Jednoduchým přetažením myši umístěte fonty do okna Installed fonts (okno změní barvu). Vzápětí začne nahrávání všech fontů do editoru Triobo – můžete sledovat průběh uploadu. V závislosti na rychlosti připojení internetu a velikosti písem může celá operace zabrat několik sekund až několik minut.

Okno pro nahrání fontů - Triobo

Pokud chcete nějaké písmo odebrat, klepněte na křížek vpravo vedle názvu písma. Objeví se potvrzovací dialog a po stisku tlačítka Delete bude písmo smazáno z editoru.

Pamatujte, že písma jsou společná pro celou publikaci. Pokud smažete písmo, které se využívá v jakémkoli článku kteréhokoli vydání, nebude již font dostupný a bude nahrazen jiným výchozím písmem (Helvetica, Times).

Z technických důvodů není možné používat názvy souborů obsahující jiné znaky, než písmena, číslice a znaky pomlčka a podtržítko. Toto omezení se týká jakýchkoli zdrojů, které budete do editoru Triobo nahrávat (písma, obrázky, videa…) – systém vás upozorní, že soubor obsahuje nepovolená písma.

Špatné pojmenování fontů