Do textu můžete vložit obrázek, který bude umístěn uvnitř textového rámce, a text bude obtékat kolem něj. Zvolte nejdříve odstavec, do kterého chcete obrázek vložit, a poté stiskněte tlačítko pro vložení nového obrázku ikona obrázek. Objeví se dialog, kde zadáte pouze šířku a výšku obrázku.

Následně můžete s plovoucím obrázkem pracovat podobně, jako s vloženým obrázkem, nicméně není možné měnit jeho pozici – ta je daná umístěním textového rámce. Myší můžete měnit rozměry obrázku.

Některá nastavení v panelu Design se změní a některá jsou navíc:

 • hodnoty zadávané po stranách centrálního barevného pole v dialogu Design slouží k nastavování okrajů od textu, můžete samostatně zadat horní, spodní, levý a pravý okraj. Tyto hodnoty mohou být i záporné. Můžete například použít textový rámec, který sám o sobě používá levý vnitřní okraj 100 pixelů. Veškerý text tak bude zleva posunut o 100 pixelů. Pokud nyní vložíte plovoucí obrázek a nastavíte mu levý okraj záporný, jako -100, bude umístěn o 100 pixelů vlevo oproti textu, tzn. na úroveň okraje rámce
 • skupina přepínačů Float – určuje způsob obtečení:
  • vlevo – obrázek je umístěn u levého okraje a text jej obtéká zprava
  • vpravo – obrázek je umístěn u pravého okraje a text je obtéká zleva
  • vlevo bez obtečení – obrázek je umístěn u levého okraje, text jej však neobtéká, pokračuje až pod obrázkem
  • na střed bez obtečení – obrázek je zarovnán doprostřed, text pokračuje pod ním
  • vpravo bez obtečení – obrázek je umístěn u pravého okraje, text pokračuje pod ním