Nejlepší cestu k úspěšnému digitálnímu publikování představuje sazba (layout) na míru tabletům a chytrým telefonům. Někdy ale na přípravu nemá vydavatel čas nebo kapacitu. Nebo je třeba rychle publikovat stostránkový katalog plný technických tabulek a strohých čísel, který je k dispozici v PDF a zajímá jen vybranou skupinu čtenářů. V takovém případě je možno využít PDF podporu digitálního publikování Triobo.

Vydavatel může pracovat s těmito typy vydání:

  • Triobo vydání: vytvořené ve vizuálním editoru Triobo (sazba na míru tabletu/telefonu, interaktivní prvky atd.)
  • PDF vydání: dokument vytvořený v externím programu ve formátu PDF, importovaný do čtečky Triobo – na obrázku níže uprostřed
  • kombinované vydání: kombinace vydání Triobo s PDF dokumentem – na obrázku níže vpravo

Ukázka Triobo vydání, PDF vydání a Kombinovaného vydání

Výhody jednotlivých řešení

Triobo vydání

PLUS: plná interaktivita, sazba na míru tabletům i telefonům (různé velikosti displejů apod.), pohodlí čtenáře.
MINUS: práce spojená s přípravou časopisu (dle složitosti layoutu)

PDF vydání

PLUS: nulová práce s přípravou vydání. Je třeba uložit PDF optimalizovaně, zmenšit obrázky (nepoužívat originální tiskové PDF, ale optimalizované)
MINUS: čtení plné kompromisů

Kombinované vydání Triobo + PDF

Čtenář si normálně stáhne Triobo vydání s plnou interaktivitou a komfortním čtením. Vydavatel ale může přiložit i PDF dokument.

PLUS: čtenář má k dispozici kvalitní digitální obsah pro pohodlné čtení (Triobo vydání). Navíc si ale může stáhnout i přílohu ve formě PDF dokumentu.
MINUS: nejsou žádná negativa

Typickým uživatelem Kombinovaného vydání bude vydavatel, který má tištěný časopis a zároveň pro čtenáře chystá interaktivní verzi na míru tabletům (Triobo vydání). Jako PDF přílohu vydavatel přiloží PDF tištěné podoby časopisu – stejný obsah, jen v provedení tištěného časopisu (=nepohodlné čtení na telefonech a tabletech). Díky tomu, že má čtenář po nákupu digitální verze automaticky přístup i k PDF s kopií tištěné verze, může si vydavatel započítat stažení tabletového časopisu do auditu prodaných výtisků původního časopisu.

Takto vypadá čtečka při otevření kombinovaného vydání: Kombinované vydání Triobo + PDF