Obrázky, videa a audia využívají zdroje – tedy soubory s daty. Každý článek je zároveň složkou těchto zdrojů. Můžete ale používat zdroje i z jiných článků stejného vydání. Pokud budete později články duplikovat, je důležité si uvědomit, jak Triobo se zdroji pracuje.

Pokud ve článku použijete zdroj, který je umístěn přímo ve vlastní složce článku, objeví se vedle jeho názvu ikona Pevné svázání se zdrojem ().

Jestliže je tato volba zapnutá (), potom při kopírování článku (případně objektu) v rámci stejného vydání dojde také ke zkopírování zdroje samotného a v cílovém článku bude objekt odkazovat na kopii zdroje umístěnou rovněž v cílové složce článku. Toto nastavení je vhodné pro běžné obrázky na stránce v situaci, kdy článek kopírujeme, abych vytvořili skutečný nezávislý duplikát.

Pokud je tato volba vypnutá (), potom při kopírování článku (ale i při kopírování nebo přesunu objektu mezi články) v rámci jednoho vydání vznikne kopie objektu, ale ta bude využívat původní zdroj. Pokud z jakéhokoli důvodu původní zdroj smažete, budete muset v cílovém článku zdroj nahradit jiným. Toto nastavení je vhodné pro opakující se prvky na stránce, kdy zdrojový článek slouží jako šablona a je záměrem vytvořit nový článek využívající stejné zdroje.

U objektů, které využívají zdroje z jiného článku, je ikona neaktivní: takové objekty při kopírování článku (nebo kopírování/přesouvání objektu) vždy zachovávají svoji vazbu na původní zdroj.

Naprosto jiná situace nastává při kopírování článku do jiného vydání. Mezi vydáními není možné zdroje sdílet, pokud budete kopírovat objekt, který používá zdroj svého článku, pak vždy vznikne kopie zdroje v cílovém článku – bez ohledu na nastavení ikony .

Pokud do jiného vydání kopírujete objekt, který využívá zdroj z jiného, než svého článku, pokusí se Triobo nalézt v cílovém vydání článek stejného jména a na něj objekt napojit. Pokud článek stejného názvu nenajde, pak v cílovém článku vytvoří kopii zdroje a použije ji. Navíc také budou zkopírovány všechny zdroje z článku do nového článku, bez ohledu na to, zda jsou nebo nejsou použity (a to z toho důvodu, že by mohly být použity jiným článkem).

Upozornění: Objekty HTML a sekvence nikdy nekopírují zdroje, ani neodkazují na původní zdroje – musíte sami zajistit nakopírování patřičných zdrojů a jejich napojení.

Jak nejlépe využít možnost sdílených zdrojů Postupujte například takto:

 • Založte ve vydání článek, který se vyskytuje v každém vydání – vhodným je například „Titulka“
 • Často opakující se zdroje (logo časopisy a další prvky grafiky vašeho layoutu) nahrajte do složky článku Titulka. V článcích pak používejte zdroje odtud.
 • Až budete chtít založit nové vydání, nejdříve do něj zkopírujte článek Titulka
 • Při kopírování jakéhokoli článku z původního vydání dojte ke změně navázání zdrojů na článek Titulka v novém vydání

Tip: dívejte sdílené prvky jako např. loga atd. do prvního článku (již zmíněná titulka), nikoli až třeba do posledního. Tím zajistíte, že i když začne čtenář číst digitální publikaci před úplným stažením, uvidí na titulní stránky všechny obrázky.

Shrnutí

Pokud si nejste jisti, zda bude vytvořena nová kopie zdroje, nebo jen změněno svázání, pomůže vám následující schéma:

 • kopie v rámci vydání:
  • objekt se zdrojem ve vlastním článku
   • zapnutá volba Pevné svázání se zdrojem => Vytvoří kopii zdroje
   • vypnutá volba Pevné svázání se zdrojem => Odkazuje na původní zdroj
  • objekt se zdrojem v jiném článku => Odkazuje na původní zdroj
 • kopie do jiného vydání:
  • objekt se zdrojem ve vlastním článku => Vytvoří kopii zdroje
  • objekt se zdrojem v jiném článku
   • v cílovém vydání nalezen stejný článek => Odkazuje na zdroj v odpovídajícím článku
   • v cílovém vydání není nalezen stejný článek => Vytvoří kopii zdroje