Pokud vaše publikace používá vlastní HTML soubory, které očekávají nějaké další zdroje (obrázky apod.), je zapotřebí toto editoru sdělit. Jinak budou na distribuční server odeslány jen ty obrázky (a další zdroje), které jsou v článku použity.

Klepněte na ikonu nastavení článku a přejděte na záložku Zdroje (Sources). Nyní klepněte na tlačítko Spravovat povinné zdroje (Manage required sources). Nyní můžete tlačítkem přidat do seznamu povinných zdrojů další obrázky, videa apod., u kterých potřebujete zaručit, že budou na distribučním serveru umístěny v patřičné složce článku.