Pokud je vybráno více objektů (postupné označování při stisknuté klávese Shift), objeví se panel pro zarovnání:

Menu pro zarovnání

Význam tlačítek zarovnání (Align) je následující:

  • zarovná označené objekty tak, že všechny budou mít levý okraj na původním levém okraji skupiny
  • zarovná označené objekty tak, že nejdříve určí vertikální osu objektů a následně každý posune v horizontálním směru tak, aby vertikální osa objektu ležela na této ose
  • zarovná označené objekty tak, že všechny budou mít pravý okraj na původním pravém okraji skupiny
  • zarovná označené objekty tak, že všechny budou mít horní okraj na původním horním okraji skupiny
  • zarovná označené objekty tak, že nejdříve určí horizontální osu objektů a následně každý posune ve vertikálním směru tak, aby horizontální osa objektu ležela na této ose
  • zarovná označené objekty tak, že všechby budou mít spodní okraj na původním spodním okraji skupiny

Význam tlačítek rozmístění (Distribute) je následující:

  • od prostoru mezi levým a pravým okrajem skupiny označených objektů odečte jednotlivé šířky objektů a zbývající prostor rovnoměrně rozdělí mezi objekty. Při použití této funkce záleží na pořadí, v jakém jste objekty vybrali – prvně vybraný objekt bude nově nejvíce vlevo, posledně vybraný objekt vpravo. Toho můžete využít pro snadné přeskládání objektů.
  • od prostoru mezi horním a spodním okrajem skupiny označených objektů odečte jednotlivé výšky objektů a zbývající prostor rovnoměrně rozdělí mezi objekty. Opět záleží na pořadí, v jakém jste vybrali objekty – prvně vybraný objekt bude nově nahoře, posledně vybraný objekt dole.

Pokud u těchto dvou funkcí nastane situace, že se objekty nemohou do původně vymezené šířky (výšky) vejít, budou rovnoměrně překryty.