Pavel Knapp ve videu seznámí všechny zájemce se základy digitálního publikování pro tablety a chytré telefony. Dozvíte se…

  • Proč digitální publikování (pohled vydavatele, redakce, inzerenta a čtenáře)
  • Na jaká zařízení publikujeme
  • Publikování pro tablety: jak přemýšlet
  • Potřebné vybavení vydavatele
  • Srovnání: tištěná publikace vs. web vs. tabletová publikace