Užitečnou pomůcku pro přípravu digitálních publikací hraje režim režim náhledu (Preview). Symbolizuje ho ikona oka.

Ikona režimu Preview

Jakmile stisknete ikonu Preview, otevře se v novém okně náhled aktuálního článku, jeho naposled uložené verze.

Okno Preview režimu

Tlačítka nahoře

Slouží ke zvětšení nebo zmenšení okna s náhledem. Kromě toho si můžete zobrazit, jak bude stránka vypadat na zařízeních s různým poměrem stran (iPad, Android a iPhone). Poslední tlačítko umožňuje změnit orientaci displeje simulovaného zařízení.

Tlačítka vpravo

Šipky doleva a doprava využijete pro listování na předchozí / následující článek.

Šipky nahoru a dolů slouží pro přechod na předchozí nebo následující stránku aktuálního článku (aktivní pouze v případě tzv. stránkovaných článků).

Tlačitko s kruhovou šipkou vyvolá znovunačtení celého článku (tzn. například opětovné spuštění animací apod.).

Tlačítka vlevo

Tato tlačítka jsou viditelná pouze v případě zobrazení Preview okna přímo z editoru, nikoli když využijete tlačítka SHARE pro sdílení (viz dále).

Tlačítko PNG: export viditelné části článku jako obrázek ve formátu PNG (pro využití např. v Appstore / Google Play / Windows Store apod).

Tlačítko ZIP: vyeportuje viditelnou část článku jako kompletní balík souborů rozměrově (v pixelech) upravených pro potřeby odeslání aplikací do všech marketů: Appstore / Google Play / Windows Store.

Tlačítko PDF: (zatím pouze experimentální alfa verze) export článku ve formátu PDF

Tlačítko SHARE: otevře dialog s internetovou adresou náhledu pro sdílení:

Dialog s adresou pro sdílení náhledu

Pokud tuto adresu zkopírujete do schránky a třeba pošlete mailem dalšímu člověku, může si prohlédnout stav aktuálně připravované publikace jednoduše na Internetu. Nezapomeňte, že při prohlížení na Internetu jste závislí na rychlosti internetu, typicky synchronizace animací nemusí v náhledu fungovat zcela bezchybně (na rozdíl od tabletové čtečky; pro finální kontrolu využijte Triobo Reader).

Doba platnosti sdíleného odkazu? Maximálně 24 hodin od vytvoření sdílení. Sdílení náhledu není určeno pro publikování na sociálních sítích nebo pro reálné používání digitální publikace.

TIP: Pokud plánujete využít i webový export digitálních publikací Triobo, můžete režim náhledu a možnost SHARE s výhodou použít i pro kontrolu zobrazení v různých prohlížečích. Stačí, když link zkopírujete a adresu otevřete typicky v Internet Exploreru, abyste si zkontrolovali kompatibilitu fontů.