Aby byla vaše publikace dostupná ve čtečkách, je zapotřebí ji publikovat na distribuční server. Každá publikace může být zveřejněna v několika „kanálech“, a tedy dostupná různým čtenářům. V tuto chvíli podporujeme tři veřejné kanály a web:

  • iOS – vaše publikace bude dostupná čtenářům používajícím aplikaci na tabletech Apple iPad nebo telefonech Apple iPhone
  • Android – vaše publikace bude dostupná na zařízeních s operačním systémem Android, která splňují minimální požadavky pro běh čtečky Triobo
  • Amazon Kindle – vaše publikace bude dostupná čtenářům s tabletem Amazon Kindle
  • Webview – webový náhled tabletové publikace, na vaší doméně

Pátým, zcela samostatným kanálem je vydavatelská čtečka Triobo Reader. V té je zapotřebí zadat vaše přihlašovací údaje. Právě zde si můžete vyzkoušet, že vaše publikace vypadá přesně tak, jak požadujete.

Jak vypublikovat vydání

V seznamu vydání klepněte na ikonu Vlastnosti vydání. Dozvíte se základní informace o vydání. Poprvé zde bude místo obálky pouze ikona otazníku, neboť vydání dosud nebylo vydáno a nebyly vygenerovány náhledy jednotlivých stránek.

V horní části dialogu si můžete vybrat, zda se při publikování má použít (pro přehled vydání ve čtečce) automaticky vygenerovaná obálka z první strany vašeho vydání, nebo zda chcete nahrát obálku vlastní ve formátu PNG. Pokud vyberete možnost “vlastní obálka”, pomocí přetažení myší soubor ve formátu PNG (nutné) přetáhněte do rámečku vlevo.

Spodní část dialogu obsahuje přepínací záložky: První má název Triobo Reader – jedná se distribuční kanál do čtečky Triobo Reader. Sem budete publikovat svoje rozpracované publikace. Můžete zvolit rychlé publikování bez optimalizací. Druhá má název Public channels – sem budete publikovat hotová vydání. Třetí záložka má název Webview – zde se publikuje obsah pro web (pokud máte publikování pro web sjednáno). Každá záložka obsahuje barvu, která ihned signalizuje stav.

Velmi doporučujeme před prvním publikováním do veřejných čteček alespoň jednou vyzkoušet publikování do Triobo Readeru včetně optimalizací

Vlastnoti vydání

  • Not published – Není publikováno (červená barva). K dispozici je tlačítko Publish. Po jeho stisku bude vygenerováno celé vydání vaší publikace. Nezapomeňte, že v Triobo Readeru uvidí obsah jen ti uživatelé, kteří mají pro danou publikaci nastaveno právo ji vidět. Pro veřejné čtečky musíte nejdříve zvolit, v kterých kanálech bude vydání viditelné (iOS, Android…)
  • Published, no changes in articles (zelená barva) – Je publikováno a nebyly provedeny žádné změny ve článcích. K dispozici je tlačítko Update, které vyvolá aktualizaci (přestože nejsou změny ve článcích, můžete publikovat například změněný popis vydání, nebo v případě veřejných čteček výběr kanálů iOS, Android) a tlačítko Unpublish pro odebrání vydání z distribučního kanálu Triobo Reader
  • Published, ready to update X articles (oranžová barva) – Vydání je publikováno, ale bylo změněno X článků. Tlačítkem Update vydáte tyto změněné články. Tlačítkem Unpublish můžete vydání opět odebrat.

Po stisknutí tlačítka Publish, Update nebo Unpublish vyčkejte, až bude provedena celá akce. Během publikování a aktualizování budete informování o stavu a odhadovaném čase. Vydat běžné vydání trvá běžně okolo pěti minut (podle počtu zdrojů, zejména fotografií).