Díky Triobo můžete odesílat vašim čtenářům zprávy, tzv. push notifikace. Tato služba je určena zejména pro oznámení o nově vydaném čísle (cenový program Triobo Start), nicméně lze použít i pro distribuci libovolných dalších informací, které neodporují pravidlům Apple nebo Google (služby programu Triobo Professional).

Ukázka push notifikace

Zasílání naleznete v nastavení publikace, tedy tam, kde jste na počátku nastavovali fonty. Přejděte do seznamu publikací a klepněte na ikonu . V horní části se po chvíli objeví informace o tom, kolik zařízení bylo registrováno na platformě iOS a kolik na platformě Android:

Informace o počtu registrovaných zařízení

Klepněte na Arrange notification a vytvořte notifikaci:

Nastavení push notifikace

Zadejte text, který bude zpráva obsahovat. Zpráva může být dlouhá až 170 bajtů, přičemž ale národní znaky zabírají většinou dva bajty, některé speciální znaky i více. Informaci o počtu bajtů, které zbývají, se ukazuje během psaní pod textovým polem.

Pokud zaškrtnete položku Set icon badge…, potom bude zároveň s textem odeslána informace, že vyšlo nové vydání (týká se jen platformy Apple iOS). Čtenářům se ukáže nad obálkou aplikace v Kiosku modrá stuha informující o novém vydání (pokud vaše aplikace není součástí Kiosku, pak se nad ikonou aplikace objeví červené kolečko s číslicí 1).

Zaškrtnutím volby Send only to readers who… zajistíte, že zpráva přijde jen těm čtenářům, kteří si dosud nestáhli poslední vydané číslo.

Můžete zvolit, zda zpráva bude rozeslána na všechny platformy, pro které máte čtečky, nebo zaškrtnout jen některé.

Po stisku Send notification se objeví informace o úspěšném rozeslání.

Pozn.: Počet registrovaných zařízení se v čase mění: narůstá s každou novou instalací v případě, kdy čtenář povolil zasílání zpráv. Může se ale i snižovat v situaci, kdy při rozesílání zprávy Apple rozpozná, že vaše aplikace byla ze zařízení odinstalována.