Vaši práci mohou výrazně usnadnit viditelné rámce (ohraničení objektů) a vodítka. V každém novém článku jsou umístěna vodítka 32 pixelů od každého okraje a je zapnuto přilepování objektů. Klepnutím na položku Guidelines v informačním pruhu zobrazíte panel, ve kterém lze přepínat zobrazení vodítek a rámců a také zapínat a vypínat přilepování objektů na vodítka a k okrajům stránky.

Nastavení vodítek

Pro rychlé zobrazení/skrytí rámců objektů stiskněte klávesu W. Klávesou G je možné zobrazovat/skrývat vodítka – při použití této klávesové zkratky je také automaticky zapnuto/vypnuto přilepování objektů na vodítka. Tuto vlastnost lze případně samostatně ovládat klávesou Alt + G.

Editace vodítek

Pozici vodítka lze změnit tažením myši. Jakmile máte nějaké vodítko vybrané, objeví se jeho parametry i v levém informačním pruhu. Zde můžete zadat jeho přesnou pozici (je-li vybráno číselné pole, lze také měnit hodnoty pomocí šipek nahoru/dolů, případně jako u všech číselných polí použít výpočty).

Můžete také zvolit, odkud se vzdálenost počítá: pro vertikální vodítka je to buď vzdálenost od levého nebo od pravého okraje stránky. Pro horizontální vodítka je to vzdálenost od horního nebo spodního okraje. Vodítka měřená podle spodního okraje se také automaticky posunou při změně velikosti stránky.

Nové vodítko vytvoříte tak, že jej vytáhnete z pravítka: z levého pravítka můžete vytahovat vertikální vodítka, z horního pravítka horizontální vodítka.

Vodítko smažete tím, že jej umístíte mimo stránku.

Změnu vodítek je potřeba potvrdit uložením článku.