Publikační portál může obsahovat digitální tituly jen v jedné úrovni (“vedle sebe”), bez dalšího členění. Z pohledu editoru Triobo jde o jednotlivá vydání jedné digitální publikace. Typickým způsobem užití je sada turistických průvodců určitou lokalitou. Více informací.

Triobo Kiosk obsahuje sadu plnohodnotných digitálních publikací (typicky digitálních magazínů) roztříděných do složek. Každá publikace má neomezený počet vydání. Jde o podobný režim pro digitální publikace jako byl režim Newsstand na tabletech Apple. Z pohledu editoru Triobo je to sada nezávislých publikací v jedné čtečce. Více informací.