Editor Triobo umí jednoduše kopírovat články jak v rámci jednoho vydání, tak i mezi vydáními. Při kopírování mezi vydáními se Triobo navíc chová inteligentně a přenáší jen nové barvy a nové styly a starší barvy či styly sloučí s cílovým vydáním. Toho lze elegantně využívat pro tvorbu šablon.

Než tedy začnete připravovat svůj časopis nebo jinou publikaci, začněte článkem, který nejvíce reprezentuje všechny ostatní. U časopisů to bývá typicky hlavní téma, nejdelší článek plný dalších prvků, jako jsou grafy, tabulky apod.

Nejdříve si ale vyrobte speciální vydání, které v podstatě nikdy nevydáte a nazvěte jej třeba Šablony. Nastavte mu datum vydání na 2999-12-31, takže rozhodně bude vždy na konci seznamu a nikdy nevyjde. V tomto vydání založte článek a pojmenujte jej třeba „cover story“.

Připravte takový článek velmi věrně, začněte hlavním textem: připravte pro něj dlouhý box a přes schránku (nejlépe bez formátování) vložte text. Nemusíte jej vkládat celý, jedná se pouze o šablonu, stačí tedy pouze pár prvních odstavců (ale se všemi typickými prvky, jako je mezititulek nebo podpis autora na konci článku).

Styly

Nastavte výchozí formát odstavce (otevřete poklepáním textový box a v části Paragraph Style poklepejte na No style). Zvolte font písma, který se v časopise vyskytuje nejčastěji (tzv. chlebové písmo). Nadefinujte (pomocí tlačítka New style) další styly, jako je odsazený text, mezititulky, perex, hlavní nadpis. Volte krátké výstižné názvy.

Využijte možnosti, že prvních deset stylů lze ovládat klávesnicí, nejčastější styly tedy pojmenujte číslovkou na začátku (budou se pak řadit na požadovanou pozici). Doporučit můžeme například následující:

  • No style – vždy první, ovládá se klávesovou zkratkou Alt+0 (na numerické části klávesnice)
  • 1.odsaz – text s odsazeným prvním řádkem, typicky na velikost čtverčíku, tzn. velikost řádkování
  • 2.mezit – mezititulek v hlavní části textu
  • 3.box-txt – běžný text v informačním boxíku
  • 4.box-ods – odsazený text v boxíku
  • 5.box-nadp – nadpis boxíku
  • 6.popisek – popisek obrázku
  • 7.autor – řádek se jménem autora
  • Nadpis – hlavní nadpis článku
  • Perex – perex článku

V tomto případě máte ještě volné styly pro Alt+8 a Alt+9, méně často používané (jen jednorázově) styly, jako Nadpis nebo Perex, nepotřebují klávesovou zkratku.

Další prvky

Pokračujte ve vašem prvním článku s vytvořením boxu pro nadpis, perex, hlavní obrázek. Umístěte také záhlaví stránky, případně patičku. V tabletových časopisech není běžné stránky číslovat.

Vytvořte a případně seskupte další objekty, jako je obrázek s popiskem obrázku, nebo například „výkřik“ (claim) – krátká upoutávka psaná většinou velkým písmem zcela mimo hlavní tok textu.

Vytvořte i takové prvky, které se v aktuálním článku nevyskytují, ale budete je v budoucnu potřebovat: např. různé boxíky (jednosloupcové, vícesloupcové, s obrázkem, s ikonou…) – tyto objekty můžete umístit mimo stránku.

Doporučujeme namísto skutečných obrázků použít pouze jeden zástupný, pojmenujte si jej například 000.jpg (tři nuly), díky čemuž vždy bude na začátku. Později z článků, které vzniknou jako kopie šablony, půjde rychle vymazat.

Práce se šablonami

Šablon si můžete vytvořit více: zkopírujte právě vytvořený článek, přejmenujte jej například na „Druhé téma“ a proveďte patřičné úpravy (menší nadpis, menší obrázek…). Tato práce je časově nejnáročnější, ale ušetří vám v budoucnu mnoho práce a díky správné přípravě šablon dokážete přeformátovat celý váš časopis například z formy určené pro tisk do editoru Triobo během pár hodin.

Příprava na sazbu článku

Pokud máte připraveny šablony na různé typy článků, opusťte na chvíli editor Triobo a připravte si složku, kde shromáždíte všechny zdroje.

Pro každé vydání založte novou složku, pro každý článek podsložku. Sem uložte potřebné zdroje, jako jsou obrázky, videa, kódy HTML5…

Používejte jednoduché názvy zdrojů, problémům předejdete, když nebudou v názvech obsahovat české znaky nebo mezery. Zejména na počítačích s OSX dbejte, aby soubory měly správné přípony – například obrázek bez přípony .jpg nebude později možné použít správně.

Nyní obrázky upravte na správnou velikost, můžete použít např. makra ve vašem grafickém editoru. Obrázky, které nehodláte promítat, upravte na v dvojnásobném rozlišení, než jak je chcete použít. Například umístit do článku logo vaší firmy a očekáváte, že bude 300 pixelů široké, upravte je na velikost 600 pixelů na šířku: důvodem je třetí generace iPadů s obrazovkou retina, které vykreslují všechny obrázky v dvojnásobném rozlišení.

Pokud předpokládáte, že využijete automatickou galerii pro promítání fotografií, upravte fotky do velikosti 1536 x 2048 – opět se jedná o dvojnásobné rozlišení běžného iPadu a toto rozlišení doporučujeme kvůli novým iPadům.

Pozn.: Obrázky mohou být samozřejmě jak menší, tak větší – v prvním případě mohou čtenáři zaznamenat horší kvalitu, v druhém případě budete přenášet více dat.

Sazba článku

Zkopírujte z vydání Šablony požadovaný článek do aktuálního vydání, do vydání přejděte a článek otevřete. Otevřete libovolný obrázek (např. poklepáním). Umístěte okno Průzkumníka (Finderu na počítačích OS X) tak, abyste mohli všechny zdroje článku jednoduše přetáhnout: v okně Průzkumníka je všechny označte (Ctrl + A) a táhněte myší do okna editoru Triobo se zdroji (Sources). Upload obrázků a dalších zdrojů závisí samozřejmě zejména na rychlosti vašeho internetového připojení a velikosti zdrojů. Vyčkejte, až budou všechny zdroje nahrány (u obrázků se během několika sekund objeví náhled).

Nyní upravujte objekty článku, které se nakopírovaly z šablony – nahrazujte výchozí obrazek000.jpg správnými zdroji. Obrazek000.jpg můžete ze zdrojů úplně vymazat. Jakmile je článek připravený, nezapomeňte smazat také objekty okolo stránky, neboť je vhodné u finální podoby článku dosáhnout co nejmenšího množství přenášených dat.