Dalším typem objektu je sekvence obrázků. Jedná se o rámec, ve kterém se může zobrazovat i velké množství obrázků automaticky jako sekvence, mohou tedy vytvářet animace, které jste si nakreslili v nějakém animačním programu. Vlastnosti objektu sekvence se nastavují v samostatném dialogovém okně:

enter image description here

Význam jednotlivých položek je následující:

  • Mask of filename – maska názvu souborů. Pokud jsou jednotlivé snímky sekvence pojmenovány například image001.jpg, image002.jpg, image003.jpg…, pak je maskou text image#.jpg – znak mřížka tedy označuje místo, kde se mění číslo obrázku
  • Count – počet obrázků
  • Number of first – číslo prvního obrázku, v našem případě 1
  • Number of digits – počet číslic obrázku, v našem případě 3
  • Autoplay – zda se má po načtení stránky sekvence automaticky spustit
  • Speed – interval mezi dvěma snímky
  • Repeat – zda po vykreslení posledního obrázku bude následovat opět první
  • Tap to start/stop – zda čtenář může klepnutím na sekvenci spustit/pozastavit automatické přehrávání