V digitálním publikování Triobo (tarif Professional) můžete jednotlivé publikace a vydání seskupovat do logických celků.

Složka

Pojem “složka” používáme v souvislosti s Triobo Kioskem, kdy je v jedné aplikaci (resp. na jednom webu) více magazínů roztříděných do složek. Každý magazín je nezávislý, má vlastní předplatné, vlastní design detailu magazínu, vlastní push notifikace ad. Každá složka odpovídá v editoru Triobo konkrétní publikaci.

Skupina

V rámci dané publikace můžete mít libovolný počet skupin. Skupina je více vydání jedné publikace (viz publikace ve významu editoru Triobo) sdružených k sobě. Typicky u magazínů si můžete nastavit skupiny pro jednotlivé ročníky (a aktuální ročník necháte mimo skupiny přímo viditelný), u specializovaných publikačních portálů jsou to příbuzné položky typu “materiály pro obchodní zástupce”, “katalogy” atd. Obrovskou výhodou je, že každé vydání může být ve více skupinách. A také optimalizace množství stahovaných dat pro čtenáře.

Skupina je z pohledu editoru Triobo specifický typ štítku.

Skupiny Triobo