V textu se mohou vyskytovat speciální skupiny znaků, které jsou později nahrazeny danou informací:

  • [#P#] – číslo strany (pokud má článek více stran)
  • [#T#] – počet stran článku
  • [#N#] – název článku
  • [#A#] – autor článku
  • [#O#] – pořadí článku
  • [#S#] – název sekce/rubriky článku
  • [#I#] – název vydání

Tyto textové speciální značky se hodí například pro automatické vyplnění záhlaví nebo zápatí článku a můžete je samozřejmě libovolně formátovat, příklad:

[#P#]/[#T#] [#N#], [#A#] – Můj časopis ([#I#])

bude nahrazeno v šestistránkovém článku „O zajímavých věcech“ autora Jiřího Nováka na straně 4 ve vydání s názvem Leden 2013 takto:

4/6 O zajímavých věcech, Jiří Novák – Můj časopis (Leden 2013)