Každé stažení nebo zakoupení vydání je monitorováno a vy tak můžete mít okamžitý přehled o tom, kolik čtenářů si vaši publikaci stáhlo. Podrobné informace naleznete po klepnutí na ikonu Statistiky u příslušné publikace.

Statistiky

Každý pohled na data má jiné možnosti filtrování. V horní části tak můžete zadávat:

  • období OdDo – časový interval, pro který jsou sbírána data. Můžete použít tlačítka pro zrychlenou volbu, která nastaví poslední rok, měsíc, týden, včera a dnes.
  • Jen placená – pokud publikujete placená vydání, tak touto volbou odlišíte zobrazení všech a jen těch placených
  • Dny od vydání – použijete pro pohled na data, kde jsou rozhodující dny od vydání publikace
  • Počet stažení – použijete pro pohled na data, kde je rozhodující zadaný počet čtenářů

Některé pohledy jsou zakončeny souhrnným řádkem Celkem. Při najetí myši nad jednotlivé části grafu se po chvíli objeví doplňující informace. Data si můžete uložit ve formátu XLS klepnutím na odkaz vpravo dole.

Definice pojmů:

  • stažení – jedná se o počet unikátních zařízení, která si v zadaném období určité vydání stáhla. Každé zařízení je započítáno v uvedeném období pouze jednou, a to i v situaci, kdy například čtenář vydání smazal a opětovně stáhnul
  • aktivita – jedná se o počet aktivit vztahujících se k danému vydání, a to i opakovaně. Aktivitou se rozumí stažení, zakoupení nebo čtení. Pokud čtenář v zadaném období dané vydání četl či stahoval vícekrát, bude započítana každá jeho aktivita.
  • čtenář a zařízení – jsou v pohledu statistik rovnocenné pojmy.

Statistiky vydání

Statistiky vydání se týkají počtu stažení, případně jiných aktivit (zakoupení, čtení) a jsou dostupné pro všechna vydání.

Stažení celkem

Zobrazí celkový počet stažení v zadaném období. Data jsou rozdělena do jednotlivých kanálů (iOS, Android).

Stažení během prvních N dnů

Zobrazí počet stažení v prvních N dnech od vydání. Stažení, která u jednotlivých vydání nastala až po uplynutí zadaného počtu dní, jsou ignorována. Tímto můžete okamžitě srovnat úspěšnost jednotlivých vydání bez ohledu na to, kdy byla vydána (všechna startují jakoby současně).

Druh stažení

Zobrazí počet stažení jednotlivých vydání podle toho, zda bylo staženo automaticky, nebo manuálně, případně zda se jednalo o samostatný nákup.

Noví a vracející se

Statistiky Jednotlivá stažení rozdělená podle toho, zda to bylo z daného zařízení první stažené vydání (nový čtenář), nebo zda už z daného zařízení bylo dříve staženo starší číslo (vracející se čtenář), nebo zda už z daného zařízení bylo dříve staženo novější číslo (čtenář vracející se zpět ke staršímu číslu).

Stáří čtenářů

Statistiky Každé zařízení spadá do měsíce, kdy na něj poprvé bylo staženo jakékoli vydání. Podle tohoto rozdělení jsou pak zobrazeny stažení pro všechna vydání. Pokud například uživatel poprvé stáhl vydání v červenci 2013, je mu přidělena modrá barva a u všech vydání, která kdy stáhl, bude zobrazen modrou barvou.

Čas potřebný k N stažení

Statistiky Zobrazí pro každé vydání čas, který uplynul mezi prvním stažením a zadaným stažením. Čím menší je tato hodnota, tím úspěšnější vydání. Údaj je zobrazen ve dnech, následovaný hodinami a minutami.

Stažení různých vydání

Statistiky Rozděluje v zadaném období zařízení na ty, ze kterých bylo staženo právě jedno vydání, dvě, tři atd. Pro každý počet vydání zobrazuje počet takových zařízení. Každé zařízení je tak v právě jedné skupině. Celkový součet tedy ukazuje celkový počet zařízení, která v daném období stáhla nějaké (alespoň jedno) vydání.

Stažení alespoň N vydání

Statistiky Stejná medotika, jako u předchozího grafu, ale jsou v jednotlivých řádcích je zobrazen počet čtenářů, kteří stáhli alespoň X (nebo více) vydání. Poslední řádek tedy obsahuje počet (různých, unikátních) čtenářů, kteří stáhli alespoň jedno (jakékoli) vydání v zadaném období.

Aktivita po hodinách dne (UTC)

Ukazuje pro zadané období, kdy čtenáři četli nebo stahovali, rozdělené po hodinách. Dozvíte se tak, zda vaši čtenáři jsou aktivnější dopoledne nebo večer.

Aktivita po dnech v týdnu

Statistiky Pro zadané období ukazuje aktivitu rozdělenou do dní v týdnu.

Objem přenesených dat za měsíc

Množství GB stažených v každém účetním měsíci. Účetní měsíc je kalendářní měsíc posunutý o tolik dní, o kolik byl posunut začátek platnosti smlouvy oproti kalendářnímu měsíci. Příklad: pokud zákazník uzavřel smlouvu 20. května, je posun účetního měsíce 19 dní, tzn. např. jeho účetní měsíc “září 2013” začíná 20. září 2013 a končí 19. října 2013.

Statistiky článků

Zákazníci s tarifem Professional mají k dispozici článkové statistiky. Ty jsou sbírány během čtení časopisu čtenářem a později odesílány. Pokud je čtenář bez internetového připojení (čte offline), budou statistiky odeslány při nejbližší možné příležitosti.

Čtenost článků

Statistiky Počet čtenářů, kteří zobrazili daný článek. U posouvaných a vícestránkových článků jsou čtenáři rozděleni do skupin podle toho, zda četli jen první stranu, do 25 % délky článku, do 50 % délky článku, do 75 % délky článku, do 100 % délky článku nebo celý článek (tzn. dorolovali až na konec). Barevně zvýrazněné řádky jsou články označené jako inzerce.

Celkový čas čtení článků

Součet časů, které čtenáři strávili na jednotlivých článcích. Pokud délka překročila 30 minut, je započítáno jen 30 minut. Celkový čas udává celkovou dobu, kterou čtenáři věnovali celému vydání. Časy jsou udávány ve formátu hodiny:minuty:sekundy.

Průměrný čas čtení článků

Průměrný čas, který čtenáři nad jednotlivými články strávili. Celkový průměrný čas vyjadřuje, kolik času v průměru čtenář strávil u daného vydání. Časy jsou udávány ve formátu hodiny:minuty:sekundy.