Pro lepší orientaci čtenáře lze u tarifu Triobo Professional pro třídění vydání a publikací využít štítky (tagy). Pokud jsou štítky aktivní, jejich ikona je umístěna v aplikaci nebo na webu vlevo nahoře.

Přehlednost především

Triviální ukázkou štítků je dělení magazínu do ročníků. Dělení magazínu po ročnících

Jinou typickou situaci představuje kategorizace obsahu do (vzájemně se i překrývajících) skupin. Všimněte si, že čtenář může zapnout klidně více skupin najednou. Pro vás jako vydavatele je důležité, že každé vydání (nebo publikace) může mít více štítků, tj. obsah může být zařazen do více skupin. Tagy - skupiny

Pokud vydavatel pracuje s tarifem Triobo Kiosk (tj. v jedné aplikaci je více magazínů), může štítky využít i pro kategorizaci celých publikací (např. “společenské”, “vědecké”, “bulvární” tituly apod.)

Vytvoření štítků

V první řadě je třeba štítky pro danou publikaci nadefinovat. V přehledu publikací stiskněte u vybraného titulu ikonku [i], objeví se dialog s detaily publikace.

Detail publikace

Stiskněte tlačítko pro štítky. Otevře se dialog, kde pomocí tlačítka “+” můžete přidat nový štítek. Pořadí stávajících štítků můžete táhnutím myši změnit.

Dialog pro štítky

Objeví se okno s definicí štítků. Pokud máte u publikace nastavenou možnost publikovat ve více jazycích (viz vícejazyčný obsah s přepínačem jazyků), vypadá dialog následovně:

Definice štítků - vícejazyčných

V poli Tag vyplňte vaše interní pojmenování štítku. Musí to být jednoslovný název bez háčků a čárek, de facto zkratka. Tuto zkratku uvidíte v přehledu vydání ve sloupečku Tags, rychle tak zjistíte, u jakých vydání máte tagy nastaveny a jaké to jsou. (pozn.: pokud v tomto dialogu smažete definici štítku, který už je u některého vydání nastavený, tak štítek ve čtečce sice nebude vidět, ale u konkrétních vydání stále nastavený bude. To proto, abyste mohli definici štítku v případě potřeby znovu doplnit a nepřijít přitom o všechna nastavení vydání.)

Pole Title, to už jsou názvy štítků, které čtenář uvidí v menu. Všimněte si, že jeden štítek může mít více jazykových verzí, které se budou objevovat v závislosti na jazykové verzi aplikace vybrané čtenářem.

Zatržítko Exclusive říká (z pohledu čtenáře), že výběr daného štítku zruší všechny dříve nastavené štítky. Typické využití? Pokud přes štítky budete řešit ročníky časopisu, nastavte jednotlivým štítkům exkluzivitu. Když budete chtít, aby si čtenář mohl vybrat kombinaci štítků (třeba “firemní materiály” a “marketing”), exkluzivitu nastavovat nebudete. Nastavení platí vždy pro konkrétní štítek.

Máte-li publikaci jednojazyčnou (typicky magazín), je dialog zjednodušený: jednojazyková publikace

Nastavení štítků u vydání

V přehledu vydání si všimněte sloupečku s nastavenými tagy. Klikněte na ikonku [i] pro detail vydání.

přehled vydání

V okně s nastavením vydání je speciální pole pro nastavení tagů. Jednoduše zaškrtněte jeden nebo více tagů, které budou použity. Pak uložte.

Detail vydání, nastavení tagů

Teď už stačí vydání aktualizovat (v okně pro publikování) a je to.