Triobo Portal (viz http://portal.triobo.com) umožňuje všem autorům bezplatnou propagaci jejich digitálních publikací. Stačí v Triobo správným způsobem obsah vypublikovat.

Obrovskou výhodou Triobo Portalu jsou ukázky digitálních publikací na webu zdarma s reklamou na stažení tabletové aplikace. Díky tomu můžete jednoduše propagovat aplikace vytvořené v digitálním publikování Triobo na sociálních sítích a posílat odkazy přímo na konkrétní článek s tím, že si čtenář může hned začít číst, bez nutnosti instalovat čtečku.

Triobo Portal v obrazech – výhody

Ukázka z každé stránky publikace zdarma
Z každé stránky digitální publikace je zobrazen její fragment doplněný reklamou na stažení aplikace pro telefony/chytré telefony/počítač – tlačítka se zobrazují inteligentně podle platformy čtenáře. Navíc se může objevit tlačítko pro přesměrování na webovou stránku s objednávkou předplatného – jakéhokoli, včetně např. tištěného, pokud takovým produktem vydavatel disponuje.
Ukázka Triobo Portal s reklamou pro stažení aplikace

Reklama pro stažení čtečky se zobrazuje v jazyce, ve kterém je daná publikace vytvořena (viz níže příklad finštiny v publikaci Suunnistaja).
Ukázka finské reklamy
Vydavatel může při publikování dané publikace (jejího vydání) vytvoření ukázek zakázat. Pokud si vydavatel objednal pro danou publikaci plnohodnotný webový export, ukázky se negenerují a návštěvník portálu je pak hned přesměrován na kompletní článek bez omezení.

Profil vydavatele zdarma
Každý vydavatel získává vlastní stránku s “hezkou URL” (např. portal.triobo.com/ipublishing) s přehledem všech dostupných titulů.
Ukázka stránky vydavatele digitálních titulů
Vydavatel si může v editoru Triobo nastavit vlastní logo, profil firmy a internetovou adresu.

Profil publikace zdarma
Každá publikace má svou stránku s hezkou URL (např. portal.triobo.com/tabletmedia/dotyk) s přehledem všech dostupných vydání.
Ukázka profilu digitální publikace
Vydavatel si může v editoru Triobo nastavit logo publikace, popis a URL.

Na stránce publikace jsou tlačítka pro stažení aplikace a případně pro objednávku (tištěného, digitálního nebo kombinovaného) předplatného.
Tlačítka pro stažení

Detail publikace
Pro každé vydání digitální publikace je k dispozici stránka s detailním obsahem. Pokud vydavatel při publikování vygeneroval ukázky, jsou jednotlivé články klikací. Stejně tak pokud si vydavatel objednal plnohodnotný webový export.
Detail vydání na Triobo Portal
Všimněte si, že pokud vydavatel v editoru Triobo vyplnil Sekce (kategorie) a klíčová slova, i ta se objeví na Triobo Portalu.