Zatímco v papírovém časopise často bojujete s nedostatkem místa, na tabletech můžete využít rolování obsahu: čtenář si bude větší objekt posouvat. To je výhodné například u tabulek, kde doporučujeme následující postup:

  1. Uložte tabulku jako obrázek, a to v dvojnásobném rozlišení, než v jakém plánujete tabulku použít (kvůli displejům Retina)
  2. Předpokládejme, že tabulka je velmi široká. Odřízněte z ní tedy celý první sloupec, který tvoří názvy řádků co budou vždy viditelné, a tento obrázek pojmenujte např. tabLeva.png. Zbytek tabulky pojmenujte např. tabData.png
  3. Vytvořte obrázkový rámeček, umístěte do něj obrázek tabLeva.png, použijte roztažení na výšku. Nastavte výšku rámce podle toho, jak má být tabulka vysoká, pravý okraj rámce přimkněte tak, aby obrázek správně vyplňoval rámec (můžete použít tlačítko Fit)
  4. Objekt zkopírujte pomocí tlačítka Duplikovat (nebo použijte klávesovou zkratku Ctrl + Shift + D) a následně s klávesou Shift táhněte doprava tak, aby ležel hned napravo prvního sloupce tabulky.
  5. Pro nový objekt použijte zdroj tabData.png. Roztáhněte objekt do šířky, aby se celý obrázek vešel do rámce – nevadí, že jste už opustili plochu stránky.
  6. Nyní klepněte na tlačítko pro vytvoření skupiny Seskupit – nově je tak objekt s obrázkem tabData.png uzavřen do skupiny.
  7. Nastavte, že skupina má rolovat ve vodorovném směru.
  8. Zmenšete šířku rámce tak, aby se vešel do stránky.

Uložte článek a vyzkoušejte chování klepnutím na tlačítko Preview. Pokud budete simulovat tažení prstem (klepněte myší levým tlačítkem, držte je a táhněte kursorem vlevo) po těle tabulky, uvidíte, že se tělo tabulky posouvá, zatímco první sloupec je stále celý viditelný.