Publikační software Triobo podporuje v digitálních publikacích pro tablety i vícejazyčný obsah. Vydavatel může v jedné čtečce publikovat (obvykle stejný) obsah ve více jazykových verzích. Čtenář pak ve čtečce uvidí obsah primárně ve svém jazyce, s možností kdykoli se přepnout do dalších jazykových mutací. Výchozí jazyk konkrétního čtenáře se vybere automaticky podle jazykového nastavení jeho tabletu.

Ikona přepínače jazyků Rozbalený přepínač jazyků

Obvykle se tato možnost využívá u publikačních portálů, typicky u turistických průvodců nebo interaktivních katalogů. Multijazyčný obsah s přepínáním může publikovat každý vydavatel s tarifem Triobo Professional nebo vyšším.

Z pohledu vydavatele se jednotlivá jazyková vydání přiřazují k příslušným jazykům v editoru Triobo, v dialogu Nastavení vlastností vydání (má-li jazykové verze s přepínačem u své čtečky aktivovány):
Nastavení jazyka a publikace

Pozn.: vydavatel s tarifem Triobo Start může multijazyčný obsah vydávat také, jeho čtenáři však nemají ve čtečce k dispozici jazykový přepínač a vidí všechny jazykové verze publikací vedle sebe. Profesionální způsob publikování vícejazyčných publikací s přepínáním představuje až tarif Triobo Professional.