Pokud přepracováváte obsah, který už máte vysázený pro tiskovou podobu v grafickém programu Adobe InDesign, můžete některé složitější grafické útvary snadno přenést. Nejdříve označte v Indesignu všechny objekty, které chcete přenášet, a stiskněte Ctrl + C. Následně otevřete Adobe Photoshop, vytvořte nový obrázek a stiskněte Ctrl + V. Získáte obrázek s průhledným pozadím. Uložte jej jako PNG s průhledností a použijte v editoru Triobo.

Ukázka složité grafiky Triobo

Textové rámečky na příkladu výše jsou vyrobeny v editoru Triobo, ale kompozice obrázků byla přenesena z InDesignu do Photoshopu najednou a uložena jako PNG s průhledností.