Pokud budete vkládat text z externího zdroje přes schránku (tedy systémem Ctrl + C / Ctrl + V), pak máte na výběr dvě možnosti:

Můžete vložit text přímo z externího programu (Word, InDesign) – formátování zůstanou zachována. Editor Triobo si následně upraví formátování pro svoje potřeby tak, abyste dál mohli pracovat se styly, bloky apod. Často však dojde k tomu, že formátování je pak velmi složité (několik do sebe zanořených bloků apod.), což je bohužel vlastnost některých aplikací třetích stran.

Doporučujeme tedy druhý způsob, a to je vložení zkopírovaného textu do aplikace Poznámkový blok (na OS X stejnou funkci zastane Text edit) a teprve z ní kopírovat obsah do editoru Triobo. Získáte tak čistý obsah, který následně velmi rychle naformátujete připravenými styly.