Pokud potřebujete vybrat více objektů, máte několik možností. Buď držte stisknutou klávesu Shift a postupně označujte klepnutím myši požadované objekty. Pokud myší klepnete na již označený objekty, bude naopak z výběru odebrán. Nebo klepněte myší do prázdné plochy (i mimo stránku) a při stisknutém tlačítku táhněte – všechny objekty, které se celé vejdou do takto vytvořeného rámce, budou označeny.

Tyto dva postupy můžete také kombinovat. Pokud už máte vybráno několik objektů pomocí tažení myši, můžete při stisku klávesy Shift další objekty přidávat nebo ubírat. A naopak: pokud máte už nějaké objekty vybrány, můžete začít tažení myši se stistnutou klávesou Shift a objekty označené tažením budou ke stávajícímu výběru přidány.

Můžete také stisknout Ctrl + A (na počítačích s macOS: Cmd + A) pro výběr všech objektů – buď všech na stránce, nebo všech v otevřené skupině.

Vybrané objekty lze společně posunout myší tažením za kterýkoli z nich, případně posouvat pomocí kláves nahoru/dolů/vlevo/vpravo. V levém pruhu se také ukazují souřadnice levého horního rohu oblasti, která obepíná vybrané objekty – změnou hodnot můžete všechny vybrané objekty umístit na přesné místo. Jako u všech číselných polí i zde můžete klávesami nahoru/dolů měnit hodnoty, případně zadat výpočet (např. 100+50 se automaticky vypočítá jako 150).

Vybrané objekty lze také seskupit, viz Skupiny objektů