Přejděte do publikace a do příslušného vydání a zobrazte tak seznam článků. Pro každý článek můžete upravovat následující informace:

  • Order – pořadí v rámci vydání. Můžete měnit klepnutím na šipku nahoru nebo dolů. Nové články se řadí automaticky na konec.
  • Title – název článku. Čtenář jej uvidí v seznamu článků (obsah vydání); správně zvolený název článku mu pomůže v rozhodování, zda vydání zakoupit
  • Ikona „panáček“ – pokud svítí, někdo pracoval s článkem a článek dosud neuzavřel. Najetím nad ikonu se zobrazí jméno uživatele. Ujistěte se, že si nebudete například s kolegou vzájemně upravovat článek.
  • Author – autor článku, může jich být více (oddělujte čárkami). Text se zobrazuje ve čtečce pod názvem článku
  • Section – dělením na sekce usnadníte čtenářům orientaci ve vaší publikaci. Čtečka automaticky zobrazuje začátky sekcí. Pokud sekci u článku nevyplníte, má se za to, že patří do stejné sekce, jako předchozí článek. Pokud nemá sekci vyplněn první článek, pak je místo názvu sekce zobrazen ve čtečce název vydání.
  • Keywords – klíčová slova týkající se článku (např. názvy firem, jména osob, typy produktů). Klíčová slova oddělujte čárkou. Ve čtečce jsou pak zobrazena vpravo pod názvem článku.
  • Notes – vaše poznámky, ve čtečce se nikdy neukazují

Následující obrázek ukazuje články zapsané v Triobo…

Přehled článků v Triobo

… a tento obrázek demonstruje, jak bude zobrazení obsahu vydání (seznam článků) zobrazený ve čtečce na tabletu iPad.

Přehled článků ve čtečce Triobo

Ve sloupci Fn najdete další funkce týkající se článku:

  • ikona kopírování ikona kopírování – duplikuje kompletní článek. Můžete zvolit, do kterého vydání se článek zkopíruje. Aktuální vydání je označené hvězdičkou. Pokud kopírujete článek do jiného vydání, pak dojde také ke sloučení barev a stylů. Barvy a styly, které v cílovém vydání nejsou, budou založeny. Barvy a styly, které v cílovém vydání už jsou přítomny, nebudou nijak změněny, ale budou aplikovány na kopírovaný obsah. Příklad: ve vydání 1 se nachází barva pojmenovaná „testy-pozadí“ a je světle červená. Ve vydání 2 se už také nachází barva pojmenovaná „testy-pozadí“, je však nastavena jako světle modrá. Pokud budete kopírovat z vydání 1 do vydání 2 článek obsahující tuto barvu, bude v kopii použita světle modrá všude tam, kde v originále byla použita světle červená. Pozor: při kopírování také dochází k zpracování zdrojů, více v kapitole 17 Používání zdrojů z jiných článků
  • ikona smazat ikona mazání – po potvrzení smaže článek a všechny jeho zdroje (fotografie, videa atd.). Tuto funkci nelze vzít zpět.