Pokud chcete zabránit tomu, abyste si nechtěně editovali objektem, můžete jej zamknout. Slouží k tomu klávesová zkratka Ctrl + L (resp. Cmd + L). Zamčený objekt:

 • nelze přesouvat ani mu nastavovat vlastnosti (myší, klávesnicí, zadáním údajů)
 • nelze otevřít
 • lze duplikovat (a duplikát je automaticky odemčený)
 • lze kopírovat do jiného článku
 • nelze smazat ani přesunout do jiného článku
 • lze seskupit s jinými objekty – výsledná skupina je odemčená (tzn. takto lze měnit pozici zamčeného objektu, pokud se hýbe celou skupinou)

Lze také zamknout/odemknout celé rozvržení článku – dělá se to ikonou zámku/odemčen, která se objeví vedle ikony nastavení článku v situaci, kdy není vybrán žádný objekt. V zamčeném rozvržení jsou všechny objekty zamčené a dále:

 • nelze objekty duplikovat
 • nelze nové objekty vytvářet
 • lze objekty pouze kopírovat do jiného článku
 • nelze objekty seskupovat (rozdělovat)
 • nelze nastavovat vlastnosti rozvržení (nastavení galerií apod.)
 • při otevření zamčeného layoutu se objeví dialog pro kontrolu chyb, chyby ale není možné opravovat
 • nelze ukládat (ani není co)

Pokud jsou v odemčeném článku nějaké neuložené změny, objeví se při pokusu o zamčení upozornění, že je potřeba změny nejdříve uložit. Můžete také uzamknout celé vydání (viz Vlastnosti vydání)