Zejména u digitálních publikací, které vzniknou jednoduchým importem z tiskového PDF, se hodí možnost změnit internetovou adresu klíčových článků – kvůli vyhledávačům i kvůli čtenářům a sdílení na sociálních sítích. Standardně po automatickém importu vzniknou stránky pojmenované jako Strana 1, Strana 2…. s nehezkými internetovými adresami typu www.vascasopis.cz/leden/strana-1www.vascasopis.cz/leden/strana-2 atd. Internetové adresy jednotlivých stránek totiž samovolně vzniknou na základě pojmenování jednotlivých článků v editoru Triobo. Můžete je změnit.

Doporučujeme, aby zejména klíčové články, které budete chtít například sdílet na sociálních sítích, měly “hezké” internetové adresy (URL) typu www.vascasopis.cz/leden/tema-tydne.

Jak na to

Pokud jste ještě vaše vydání nevypublikovali, stačí, když vybrané strany přejmenujete v přehledu článků. A následně publikujete.

Jestliže už je vydání veřejně dostupné a změnu děláte dodatečně, jděte do přehledu článků a u požadované strany stiskněte ikonu [i]. Objeví se dialog s vlastnostmi vybraného článku:

Pokud ještě nemáte hezky pojmenovaný článek, udělejte to v tomto dialogu, v první položce.

V části pojmenované URL změňte část internetové adresy článku. V uvedeném příkladu je současná adresa stránky www.vascasopis.cz/leden/page-10. Pokud chcete změnu například pro www.vascasopis.cz/leden/tema-tydne, vyplňte odpovídajícím způsobem položku URL.

POZOR: používejte jen písmena, pomlčku (obvykle nahrazuje mezeru) a číslice, nic víc!

Změny uložte. Aby se vše projevilo na webu, je nutné vydání aktualizovat (znovu publikovat).

Pro vybrané články rovněž můžete nastavit svoje obrázky a texty, které použije Facebook při sdílení.